Janusz Lewczyk
dawniej
tel. 603 099 193

Bukowiec

50°41′43″N 16°15′33″E

Położony jest w północno-zachodniej części Gór Suchych, na pograniczu z Górami Wałbrzyskimi, na północny wschód od miejscowości Sokołowsko. Od strony zachodniej jest oddzielony Kotliną Sokołowską od masywu Masywu Stożka.

 

Jest to charakterystyczne wzniesienie o powulkanicznych kształtach, Ma ono formę rozciągniętego stożka. Część grzbietowa jest płaska i ma kształt rogala, zboczach są strome. Wyraźnie odznaczają się trzy wierzchołki: 880, 886 i 898 m n.p.m. Na północno-wschodnim zboczu, na wysokości około 800 m n.p.m., występują charakterystyczne pojedyncze skałki.

Wzniesienie jest zbudowane ze skał wylewnych - melafirów (trachybazaltów), należących do północnego skrzydła niecki śródsudeckiej. Poniżej szczytu, na północno-wschodnim zboczu góry znajduje się wyrobisko górnicze kamieniołomu melafiru oraz zakład przeróbczy.

Wzniesienie od poziomu około 760 m n.p.m. po stronie wschodniej i od 660 m n.p.m. po zachodniej w całości porośnięte jest lasem regla dolnego. Szczyt wziął nazwę od buków porastających jego zbocza, zwłaszcza południową część.

Leży częściowo na terenie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich.

 

na podstawie: www.wikipedia.org

Kochajcie góry, tak szybko odchodząb1

 do góry 

JANUSZ LEWCZYK

Świdnica

tel. 603 099 193

e-mail: janusz.lewczyk@infomix.com.pl

© Janusz Lewczyk (d. INFOMIX) 1999-2018

Wszelkie prawa zastrzeżone