Janusz Lewczyk
dawniej
tel. 603 099 193

Rudawy Janowickie

50.8649528N, 15.8968872E

Rudawy Janowickie (niem. Landeshuter Kamm) leżą w cieniu Karkonoszy, które przewyższają je o ponad 600 metrów. Ze Skalnika rozpościera się piękna panorama Kotliny Jeleniogórskiej a z Sokolików - najpiękniejszy widok na Karkonosze. Tutaj spotkamy również najlepszych polskich wspinaczy, turystów lubiących leśne ostępy, a w Czarnowie ubranych w kolorowe dhoti i sari wyznawców hinduskiej religii.

 

Położone są w Sudetach Zachodnich zajmując obszar blisko 90 km2. Są pasmem niewysokim, bowiem w najwyższym punkcie osiągają wysokość 945 m n.p.m. Mają unikalny na skalę sudecką południkowy przebieg. Na północy, od Gór Kaczawskich, oddziela je przełomowa dolina Bobru. Od zachodu graniczą z Kotliną Jeleniogórską, od wschodu z Kotliną Kamiennogórską, a od południa, poprzez Przełęcz Kowarską, z Lasockim Grzbietem w Karkonoszach.

Główny grzbiet Rudaw Janowickich, ciągnący się na przestrzeni ok. 16 kilometrów, ograniczony jest od południa Przełęczą Kowarską, a od północy doliną Bobru. Całe pasmo jest dość zwarte, a od głównego grzbietu odchodzi kilka bocznych - Zamkowy Grzbiet z ruinami zamku Bolczów, Janowickie Garby z licznymi skałkami oraz Hutniczy Grzbiet.

 

Rudawy Janowickie należą do geologicznej jednostki wschodnich Karkonoszy, wchodzącej w skład bloku karkonosko-izerskiego. Zachodnia ich część zbudowana jest z granitów, natomiast wschodnia ze skał przeobrażonych (metamorficznych), wykazujących dużą różnorodność. W Rudawach Janowickich, zwłaszcza na ich wschodnich zboczach, wydobywano w przeszłości liczne rudy, od których pochodzi nazwa tego pasma. Eksploatowano tutaj rudy żelaza, miedzi, arsenu, złota i innych metali. Po II wojnie światowej w okolicach Kowar eksploatowane były rudy uranu. Teren wokół kopalni był silnie strzeżony i zamknięty dla osób postronnych, dzisiaj znajduje się tam m.in. inhalatorium radonowe oraz podziemna trasa turystyczna.

 

Obszar Rudaw Janowckich znajduje się w piętrze regla dolnego. Pierwotne lasy liściaste z domieszką sosny i jodły nie zachowały się z powodu intensywnego wyrębu, jaki prowadzony był już od czasów średniowiecza, m.in. w związku z licznymi kopalniami. Podobnie jak w pozostałych częściach Sudetów dzisiaj w Rudawach Janowickich dominują świerki, które stanowią tu ponad 85% drzewostanu. Rudawskie łąki, podchodzące w wielu miejscach wysoko na zbocza, pełne są chronionych i rzadkich roślin. Do najciekawszych należą żywiec dziewięciolistny, arnika górska, śnieżyca wiosenna, pierwiosnka wyniosła, róża alpejska i kilka gatunków storczyków. Późnym latem pojawiają się zimowity jesienne, stanowiące pierwsze oznaki nadchodzącej jesieni.

Na terenie Rudaw Janowickich stwierdzono ponad 200 gatunków kręgowców, z których największą liczbę stanowią ptaki. Duże znaczenie mają tu wspomniane już stawy, będące miejscem lęgowym wielu gatunków ptaków, ale i zwierząt żyjących nad wodą, np. wydry i piżmaka. W starych sztolniach schronienia szukają nietoperze, m.in. objęte ścisłą ochroną mopek i nocek duży, a także podkowiec mały. Z wodą lub terenami podmokłymi związane jest występowanie traszki grzebieniastej, salamandry plamistej, minoga strumieniowego, czy głowacza białopłetwego.

 

Sieć szlaków jest gęsta, a głównymi węzłami są Skalnik i położone na jego zboczach dawne schronisko „Czartak” oraz schronisko „Szwajcarka” w Górach Sokolich. Przez Rudawy Janowickie, na odcinku Mysłakowice – Bukowiec – Skalnik – Szarocin, przechodzi szlak Główny Szlak Sudecki im. Mieczysława Orłowicza. Ze szlaków długodystansowych w Rudawach Janowickich warto jeszcze wymienić Szlak Zamków Piastowskich, pozwalający odwiedzić zamki Sokolec i Bolczów oraz Europejski Długodystansowy Szlak Pieszy E3, oznaczony kolorem szlak i prowadzący z Trzcińska przez Szwajcarkę, Starościńskie Skały, Wołek, Czartak i Wilkowyję do Pisarzowic.

 

Ruiny zamków Sokolec i Bolczów są ogólnie dostępne, przy czym Sokolec to zaledwie kilka niewysokich murków i pozostałości wykutej w skale cysterny na wodę. Znacznie lepiej i okazalej prezentuje się zamek Bolczów, w którego części jeszcze przed wojną funkcjonowało schronisko. Z korony murów rozpościera się ograniczony drzewami widok na dolinę Janówki i na Góry Sokole. Przy szlak szlaku w kierunku „Szwajcarki”, przechodzącym na południe od zamku, znajduje się kilka ciekawych formacji skalnych: Skalny Most, Piec, Skalne Bramy, Starościńskie Skały i Fajka. Na zboczach położonej we wschodniej części pasma Wielkiej Kopy istnieją pozostałości dawnych kopalni pirytu w postaci sztolni i zalanych wyrobisk. Z powodu różnych tlenków metali zawartych w skałach, stawki mają piękne kolory, którym zawdzięczają swoje nazwy: Purpurowe Jeziorko, Błękitne Jeziorko, Zielony Stawek. Warto również zajrzeć do Czarnowa, gdzie swą siedzibę od wielu lat mają wyznawcy Kryszny.

 

Na podstawie:

http://naszesudety.pl/rudawy-janowickie-opis-pasma.html

www.wikipedia.pl

Jak mawia Junior - pitu, pitu, a i tak większość "turystów" zaczyna i kończy swoją obecność w Rudawach Janowickich, w Miedziance w okolicach browarub1

 do góry 

JANUSZ LEWCZYK

Świdnica

tel. 603 099 193

e-mail: janusz.lewczyk@infomix.com.pl

© Janusz Lewczyk (d. INFOMIX) 1999-2018

Wszelkie prawa zastrzeżone