2019.06.01-02 - G. Bialskie

       

    Dzień I-szy:

    Dzień II-gi: Bielice - Płoska - Czernica - Trzy Siostry - Stary Gierałtów - trasa na mapie