Rudawy Janowickie

 legendy i podania (6) 

 miejscowości (2) 

 obiekty historyczne (1) 

 obiekty naturalne (2) 

 obszary chronione (1) 

 poglądowe panoramki (1) 

 postacie (1) 

 regiony, pasma lub szczyty (3) 

 wieże i punkty widokowe (1)