Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie

 obszary chronione (2) 

 poglądowe panoramki (4) 

 wieże i punkty widokowe (5)