Przedgórze Paczkowskie

 obszary chronione (2) 

 poglądowe panoramki (2) 

 wieże i punkty widokowe (2)