Szukasz przewodnika po Sudetach? Ze mną poznasz ich urodę i tajemnice ... więcej

Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich

szlaki turystyczne

Data utworzenia: 1988

Akt prawny: Rozporządzenie Nr 20/98 Wojewody Wałbrzyskiego z dnia 29 grudnia 1998 r.

Rodzaj:

Pow. ochrony: 64,93 km²

Pow. otuliny: 28,94 km²

Ochrona: pomniki przyrody

Park krajobrazowy w województwie dolnośląskim leżący na terenie gmin: Czarny Bór, Mieroszów, Głuszyca, m. Wałbrzych, m. Boguszów-Gorce, m. Jedlina-Zdrój.

Park położony jest w Sudetach Środkowych, na południe od Wałbrzycha (stąd nazwa, mimo iż nie ma pasma górskiego o nazwie Sudety Wałbrzyskie). Obejmuje środkową, najwyższą część Gór Kamiennych - Pasmo Lesistej (851 m n.p.m.), zachodnią część Gór Suchych z Waligórą (936 m n.p.m.) oraz wschodni fragment Gór Wałbrzyskich (masyw Borowej – Borowa (854 m n.p.m.) i Rybnicki Grzbiet. Od południa graniczy z czeskim (parkiem krajobrazowym) CHKO "Broumovsko". Najwyższy punkt 936 m n.p.m. – Waligóra, a najniższy ok. 400 m n.p.m.

Obszar Parku należy do zlewni Morza Bałtyckiego. Słabo rozwinięta sieć hydrograficzna. Wody podziemne nie mają dużego znaczenia ze względu na brak warstw wodonośnych. Ważniejsze potoki to: Rybna, Sokołowiec, Złota Woda i Grzędzki Potok. Interesującym zjawiskiem jest kaptaż Rybnej, która w wyniku erozji wstecznej "przechwyciła" górny, źródliskowy odcinek Ścinawki i płynie głęboką przełomową doliną do Bystrzycy.

Na terenie parku nie występują rezerwaty przyrody ani użytki ekologiczne, za to istnieje kilkanaście pomników przyrody, głównie chroniących unikatowe formacje skalne:
- Czerwone Skałki,
- Małpia Skała,
- Stożek Wielki,
- Szczeliny Wiatrowe,
- Zamkowa Góra.