miejscowości

Słone (Kudowa-Zdrój)

   

Strona ma charakter informacyjny. Czytelnik wykorzystuje opublikowane informacje na własną odpowiedzialność. Ich kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie lub inne podobne wykorzystywanie nie wymaga zgody autora. Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w linkach lub załączonych wydawnictwach.

 

 objaśnienie ikon i skrótów:

m - charakterystyczne miejsce, postać lub wydarzenie, w - wieża lub punkt widokowy, f - przedstawiciel sudeckiej flory, c - ciekawostka związana z miejscem, t - termin do objaśnienia, s - schronisko lub chatka obecne(a) lub byłe(a), a - atrakcja turystyczna

s - schroniska czynne, s- - schroniska nieistniejące, ch - chatki czynne, ch- - chatki nieistniejące

objaśnienie

mapy z różnych źródeł

strona internetowa

statystyki GUS

szlaki turystyczne

najciekawsze fotografie

najciekawsze wideo

ciekawe odnośniki do stron internetowych

literatura i artykuły prasowe

legendy związane z miejscem

ciekawostki

wieze i punkty widokowe

schroniska (chatki) istniejące lub byłe

poglądowe panoramki

aktualna i prognozowana pogoda

aktrakcje turystyczne

położenie na mapie wewnętrznej

położenie na mapie zewnętrznej

moje uwagi

powiązania z innymi pozycjami

miejsca, ludzie, wydarzenia w promieniu 15 km

zamki, dwory i pałace

filtrowanie informacji

pobranie pliku

lista tabelaryczna

Słone (niem. Schlaney, 1937-1945 Schnellau, czes. Slané albo dawniej Slaney) – dzielnica Kudowy-Zdroju z byłym przejściem granicznym z Czechami. Dawniej była samodzielną wsią, od 1962 roku jest częścią Kudowy-Zdroju.

Pierwsza wzmianka o Słonem pochodzi z 1403 roku. Od początku XV wieku Słone wraz z pobliskim Brzozowiem należało do miasta Náchod. Po wojnach śląskich został oddzielony od miasta granicą prusko-czeską (habsburską), a po I wojnie światowej niemiecko-czechosłowacką. Nie stwarzało to jednak przeszkód, aby Náchod mógł ze swojej własności korzystać (składało się na niego 47 ha gruntów ornych, 58 ha łąk i 57 ha lasu). W roku 1840 w miejscowości było 108 domów, w których pracowało 88 krosien bawełnianych.
Po II wojnie światowej Słone znalazło się w granicach Polski, ale Náchod nie zamierzał zrezygnować z praw własności do majątku (analogiczna sytuacja była w Paczkowie, gdzie polskie miasto posiadało las na terenie Czechosłowacji). Ponieważ Polska zajęła Słone i majątek jako własność poniemiecką (co Czesi odrzucali, wskazując, że przez 350 lat było w posiadaniu w rękach miejskich, a w Słonem przeważała ludność czeskojęzyczna) padały różne propozycje - od odszkodowania dla Czechów, poprzez wzajemną umowę o dalszym korzystaniu przez Náchod z owych terenów, a na korekcie granicznej skończywszy (Słone znalazło się w orbicie czeskich żądań terytorialnych; wiązało się to z wysiedleniem Polaków, którzy już zdążyli tam zamieszkać).
Ostatecznie w 1949 roku potwierdzono, że była własność Náchodu przeszła na własność Skarbu Państwa.

Zabytki:
- barokowy kościół Narodzenia NMP wzniesiony w roku 1780 i przebudowany w roku 1908 (mapa):
Jest to barokowa, jednonawowa świątynia, z charakterystycznie półkoliście zakończonym prezbiterium. Obecny kształt uzyskała po przebudowie z 1908 roku według projektu architekta Josepha Elsnera, konsekrowana została w dniu 9 września 1909 roku. Przy kościele położony jest niezwyczajny cmentarz. Rzędy grobów leżą tarasami na wzgórzu, u podnóża którego stoi kościół. Przy kościele zebrano dużą ilość starych nagrobków pochodzących z pierwszych dziesiątków XX wieku z inskrypcjami niemieckimi i czeskimi.
- dom zrębowy przy ul. Słone 102,
- duży zespół domów mieszkalnych i mieszkalno-gospodarczych przy ul. 22 Lipca.

 

źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82one_(Kudowa-Zdr%C3%B3j)

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Narodze ...

W pobliżu w promieniu 15 km: (75)