szczyty i wzniesienia

Wielka Kopa

   

Strona ma charakter informacyjny. Czytelnik wykorzystuje opublikowane informacje na własną odpowiedzialność. Ich kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie lub inne podobne wykorzystywanie nie wymaga zgody autora. Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w linkach lub załączonych wydawnictwach.

 

 objaśnienie ikon i skrótów:

m - charakterystyczne miejsce, postać lub wydarzenie, w - wieża lub punkt widokowy, f - przedstawiciel sudeckiej flory, c - ciekawostka związana z miejscem, t - termin do objaśnienia, s - schronisko lub chatka obecne(a) lub byłe(a), a - atrakcja turystyczna

s - schroniska czynne, s- - schroniska nieistniejące, ch - chatki czynne, ch- - chatki nieistniejące

objaśnienie

mapy z różnych źródeł

strona internetowa

statystyki GUS

szlaki turystyczne

najciekawsze fotografie

najciekawsze wideo

ciekawe odnośniki do stron internetowych

literatura i artykuły prasowe

legendy związane z miejscem

ciekawostki

wieze i punkty widokowe

schroniska (chatki) istniejące lub byłe

poglądowe panoramki

aktualna i prognozowana pogoda

aktrakcje turystyczne

położenie na mapie wewnętrznej

położenie na mapie zewnętrznej

moje uwagi

powiązania z innymi pozycjami

miejsca, ludzie, wydarzenia w promieniu 15 km

zamki, dwory i pałace

filtrowanie informacji

pobranie pliku

lista tabelaryczna

Wielka Kopa (niem. Scharlachberg, krótko po wojnie Szarlach, Wielka Góra) – czwarty po Skalniku, Dziczej Górze i Wołku pod względem wysokości (871 m n.p.m.) i najwyższy we wschodniej części szczyt Rudawach Janowickich. Położona jest we wschodniej części Rudaw Janowickich, na wschód od głównego grzbietu. Stanowi zwornik z którego rozchodzą się promieniście w kilku kierunkach długie ramiona zwieńczone wierzchołkami. Tworzą one wraz ze szczytem Masyw Wielkiej Kopy. Ku północnemu zachodowi odchodzi grzbiet, który poprzez Stróżnik i Przełęcz Rędzińską łączy się z głównym grzbiet Rudaw Janowickich w masywie Dziczej Góry. Ku północy odchodzą krótkie grzbieciki oddzielone dopływami Mienicy i kończące się nad Wieściszowicami. Ku północnemu wschodowi odchodzi najdłuższy grzbiet, w którym znajdują się Mnichy, Sowia Górka i zakończone Ostrą nad Bobrem w Marciszowie. Ku wschodowi poprzez szerokie siodło łączy się z Górami Lisimi w Kotlinie Kamiennogórskiej (Kotlinie Marciszowskiej). Wreszcie ku południowi odchodzi grzbiet z Czubatą, Szubieniczną i zakończony Kozimi Górkami nad Pisarzowicami.

Przed 1945 r. na szczycie znajdowała się 15-metrowa drewniana wieża widokowa. Obecnie nie pozostał po niej żaden ślad, a szczyt jest prawie całkiem zarośnięty. Aktualnie planuje się budowę nowej wieży.

Budowa geologiczna
Masyw Wielkiej Kopy zbudowany jest ze skał metamorficznych wschodniej osłony granitu karkonoskiego. Są to łupki serycytowo-chlorytowo-kwarcowe, łupki kwarcowo-albitowo-chlorytowe, amfibolity i łupki amfibolitowe powstałe w dolnym paleozoiku. Tworzą one szereg skałek i urwisk na szczycie i zboczach. U wschodnich i południowych podnóży na skałach metamorficznych zalegają dolnokarbońskie skały osadowe, należące do zachodniego skrzydła niecki śródsudeckiej: zlepieńce i piaskowce.

Ochrona przyrody
Wzniesienie położone jest na obszarze Rudawskiego Parku Krajobrazowego.

 

źródło:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielka_Kopa_(Sudety)

W pobliżu w promieniu 15 km: (166)