przewodnik sudecki, sudety, góry, wałbrzyskie, kamienne, blog turystyczny, schroniska czynne i dawne, turystyka, turystyka górska, wędrówka piesza, szlak turystyczny, ciekawostki, flora Sudetów, izery, rudawy, praca, blog, karkonosze, wieże widokowe, platformy widokowe, panorama, ludzie, legenda, legendy, mit, baza, bazy danych, kalendarium, wydarzenia, słowniczek terminów

Rudawski Park Krajobrazowy

   

 objaśnienie ikon i skrótów:

m - charakterystyczne miejsce, postać lub wydarzenie, w - wieża lub punkt widokowy, f - przedstawiciel sudeckiej flory, c - ciekawostka związana z miejscem, t - termin do objaśnienia, s - schronisko lub chatka obecne(a) lub byłe(a), a - atrakcja turystyczna

s - schroniska czynne, s- - schroniska nieistniejące, ch - chatki czynne, ch- - chatki nieistniejące

objaśnienie

mapy z różnych źródeł

strona internetowa

statystyki GUS

szlaki turystyczne

najciekawsze fotografie

najciekawsze wideo

ciekawe odnośniki do stron internetowych

literatura i artykuły prasowe

legendy związane z miejscem

ciekawostki

wieze i punkty widokowe

schroniska (chatki) istniejące lub byłe

poglądowe panoramki

aktualna i prognozowana pogoda

aktrakcje turystyczne

położenie na mapie wewnętrznej

położenie na mapie zewnętrznej

moje uwagi

powiązania z innymi pozycjami

miejsca, ludzie, wydarzenia w promieniu 15 km

filtrowanie informacji

pobranie pliku

 uwagi

Jak mawia Junior - pitu, pitu, a i tak większość "turystów" zaczyna i kończy swoją obecność w Rudawach Janowickich, w Miedziance w okolicach browarub1

∘ Data utworzenia: 1989.11.16

∘ Akt prawny: Uchwała Nr VIII/49/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze

∘ Rodzaj: park krajobrazowy

∘ Pow. ochrony: 157,05 km²

∘ Ochrona:

 

Położony w południowej części województwa dolnośląskiego na terenie gmin Bolków, Janowice Wielkie, Kamienna Góra, Marciszów, Mysłakowice oraz miast Jelenia Góra, Kamienna Góra i Kowary. Swym obszarem obejmuje Rudawy Janowickie wraz z Górami Sokolimi i Wzgórzami Karpnickimi oraz Góry Ołowiane w Górach Kaczawskich i Góry Lisie w Kotlinie Kamiennogórskiej. Chroni naturalne górskie i rzeczne geokompleksy przyrodnicze. Przez park przepływa przełomową doliną rzeka Bóbr. Znajduje się tam również wiele interesujących form skalnych zbudowanych z granitów, gnejsów, amfibolitów, zieleńców, zlepieńców (np. skałki) i obszarów łąkowych o wybitnych walorach botanicznych.

* 390 gatunków roślin naczyniowych (54 chronione)
* 203 gatunki kręgowców
* 152 km szlaków turystycznych

Formy ochrony przyrody
Na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego nie ma żadnych rezerwatów przyrody, lecz znajdują się tu cztery specjalne obszary ochrony siedlisk ustanowione w ramach programu Natura 2000: „Góry i Pogórze Kaczawskie” (PLH020037), „Rudawy Janowickie” (PLH020011), „Stawy Karpnickie” (PLH020075) i „Trzcińskie Mokradła” (PLH020105). Dodatkowo w północnej części parku, na terenie Gór Ołowianych, powołano stanowisko dokumentacyjne "Sztolnia Wapienna w Ciechanowicach" o powierzchni 0,0162 ha. Obiekt o długości 90 metrów chroni dawne wyrobisko w żyle kalcytowej, które obecnie stanowi ostoję dla zimujących nietoperzy oraz rzadkich gatunków grzybów.

 

źródło:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rudawski_Park_Krajobrazowy

Obiekty powiązane: (4)

Wszystkie obiekty w promieniu 15 km: (132)

Atrakcje turystyczne w promieniu 15 km: (45)