obiekty inżynieryjne

Kamienny Most na Bobrze

   

Strona ma charakter informacyjny. Czytelnik wykorzystuje opublikowane informacje na własną odpowiedzialność. Ich kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie lub inne podobne wykorzystywanie nie wymaga zgody autora. Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w linkach lub załączonych wydawnictwach.

 

 objaśnienie ikon i skrótów:

m - charakterystyczne miejsce, postać lub wydarzenie, w - wieża lub punkt widokowy, f - przedstawiciel sudeckiej flory, c - ciekawostka związana z miejscem, t - termin do objaśnienia, s - schronisko lub chatka obecne(a) lub byłe(a), a - atrakcja turystyczna

s - schroniska czynne, s- - schroniska nieistniejące, ch - chatki czynne, ch- - chatki nieistniejące

objaśnienie

mapy z różnych źródeł

strona internetowa

statystyki GUS

szlaki turystyczne

najciekawsze fotografie

najciekawsze wideo

ciekawe odnośniki do stron internetowych

literatura i artykuły prasowe

legendy związane z miejscem

ciekawostki

wieze i punkty widokowe

schroniska (chatki) istniejące lub byłe

poglądowe panoramki

aktualna i prognozowana pogoda

aktrakcje turystyczne

położenie na mapie wewnętrznej

położenie na mapie zewnętrznej

moje uwagi

powiązania z innymi pozycjami

miejsca, ludzie, wydarzenia w promieniu 15 km

zamki, dwory i pałace

filtrowanie informacji

pobranie pliku

lista tabelaryczna

Platanacero, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Kamienny Most na Bobrze - most nad Bobrem, będący częścią drogi wojewódzkiej nr 364 łączący Lwówek Śląski z Płakowicami.

Pierwszy (drewniany) most na Bobrze w tym miejscu wybudowano prawdopodobnie już na początku XIII w. (ok. 1233 r.), który za każdym razem, gdy do miasta zbliżały się obce wojska był palony. Tu pobierało się w średniowieczu cło od przejezdnych, najpierw w imieniu księcia, później - miasta. Kamienny most został wybudowany o wiele później, bo w 1522 r., a obecna kamienna przeprawa pochodzi z 1792 r., o czym informuje tablica fundacyjna z 1796 r. umieszczona na środkowym filarze mostu od strony południowej. Napis na tablicy brzmi:
„Sub Magistratus Leobergensis Directore C:(Carl) Gottlieb Fischer ductu Regii Aedilis B: G: Hoffmann Uti Aedilis Civitat:(Civitatis) Senat:(Senator) E: G: Weise, inspectionem Conductoris Aedil:(Aedilis) C: W: Ettner a C: Altmann et J: G: Scholz, conditus iste pons: Anno MDCCXCVI.”
„Pod Rady Miasta Lwówka burmistrzem Carlem Gottliebem Fischerem, naczelnym królewskim edylem (rządowym ministrem budownictwa) B.G. Hoffmannem, jako edylem (nadzór nad robotami budowlanymi) członkiem rady miasta E.G. Weisem, pod nadzorem kierowników przedsiębiorstw C.W. Ettner'a z C. Altmannem i J.G. Scholzem, stworzono tenże most w roku 1796.”

W 1813 roku częściowo zniszczony przez wycofujące się wojska rosyjskie, odbudowany na rozkaz samego Napoleona Bonapartego. Kolejne modernizacje mostu miały miejsce w roku 1865 oraz w latach 1906-09, kiedy to most poszerzono. Most posiada sześć przęseł o sklepieniu półkolistym, ma długość 81 metrów i szerokość 9 metrów. Na każdym filarze znajdują się ostrogi, mające na celu zabezpieczenie konstrukcji przed krami.

 

źródło:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamienny_Most_na_Bobrze_w_Lw%C ...

W pobliżu w promieniu 15 km: (77)