obiekty kultu religijnego: Brama Lubawska

Kościół parafialny Matki Boskiej Różańcowej

   

Strona ma charakter informacyjny. Czytelnik wykorzystuje opublikowane informacje na własną odpowiedzialność. Ich kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie lub inne podobne wykorzystywanie nie wymaga zgody autora. Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w linkach lub załączonych wydawnictwach.

 

 objaśnienie ikon i skrótów:

m - charakterystyczne miejsce, postać lub wydarzenie, w - wieża lub punkt widokowy, f - przedstawiciel sudeckiej flory, c - ciekawostka związana z miejscem, t - termin do objaśnienia, s - schronisko lub chatka obecne(a) lub byłe(a), a - atrakcja turystyczna

s - schroniska czynne, s- - schroniska nieistniejące, ch - chatki czynne, ch- - chatki nieistniejące

objaśnienie

mapy z różnych źródeł

strona internetowa

statystyki GUS

szlaki turystyczne

najciekawsze fotografie

najciekawsze wideo

ciekawe odnośniki do stron internetowych

literatura i artykuły prasowe

legendy związane z miejscem

ciekawostki

wieze i punkty widokowe

schroniska (chatki) istniejące lub byłe

poglądowe panoramki

aktualna i prognozowana pogoda

aktrakcje turystyczne

położenie na mapie wewnętrznej

położenie na mapie zewnętrznej

moje uwagi

powiązania z innymi pozycjami

miejsca, ludzie, wydarzenia w promieniu 15 km

filtrowanie informacji

pobranie pliku

 szlaki turystyczne

  • °

 

Wzniesiony jako jeden z sześciu na Dolnym Śląsku Kościołów Łaski w latach 1709-20. Przy kościele działała szkoła dla duchownych ewangelickich, a od 1729 r., zaczęto gromadzić tu księgozbiór. Biblioteka (fundacja naukowa Wallenberga) liczyła ok. 8000 woluminów, w tym wiele starodruków i manuskryptów. Przy kościele istniał także zbiór obrazów, dzieł sztuki oraz bibelotów, który dał początek muzeum miejskiemu w Kamiennej Górze. Kościół zbudowany jest na planie krzyża greckiego o ramionach długości 14 metrów. Nad skrzydłami bocznymi posiada sklepienia kolebkowe. Zwracają uwagę piętrowe, drewniane empory. Od zachodu do świątyni dostawiona jest kwadratowa wieża, zwieńczona hełmem z prześwitem. Kościół mieścił ok. 4 tysiące ludzi na miejscach siedzących. Wyposażenie wnętrza zachowało się jedynie częściowo. Ciekawe są rzeźby, obrazy, naczynia liturgiczne z XVIII w. oraz ołtarze boczne i ambona.

 

Wszystkie obiekty w promieniu 15 km: (113)