obiekty naturalne

Szczeliny wiatrowe

   

Strona ma charakter informacyjny. Czytelnik wykorzystuje opublikowane informacje na własną odpowiedzialność. Ich kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie lub inne podobne wykorzystywanie nie wymaga zgody autora. Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w linkach lub załączonych wydawnictwach.

 

 objaśnienie ikon i skrótów:

m - charakterystyczne miejsce, postać lub wydarzenie, w - wieża lub punkt widokowy, f - przedstawiciel sudeckiej flory, c - ciekawostka związana z miejscem, t - termin do objaśnienia, s - schronisko lub chatka obecne(a) lub byłe(a), a - atrakcja turystyczna

s - schroniska czynne, s- - schroniska nieistniejące, ch - chatki czynne, ch- - chatki nieistniejące

objaśnienie

mapy z różnych źródeł

strona internetowa

statystyki GUS

szlaki turystyczne

najciekawsze fotografie

najciekawsze wideo

ciekawe odnośniki do stron internetowych

literatura i artykuły prasowe

legendy związane z miejscem

ciekawostki

wieze i punkty widokowe

schroniska (chatki) istniejące lub byłe

poglądowe panoramki

aktualna i prognozowana pogoda

aktrakcje turystyczne

położenie na mapie wewnętrznej

położenie na mapie zewnętrznej

moje uwagi

powiązania z innymi pozycjami

miejsca, ludzie, wydarzenia w promieniu 15 km

zamki, dwory i pałace

filtrowanie informacji

pobranie pliku

lista tabelaryczna

Na wschodnim stoku znajdują się szczeliny wiatrowe - osobliwa sieć szczelin skalnych i spękań w górnej części stoku góry, w których występuje dwufazowa cyrkulacja powietrza, wdech i wydech. Wdech występuje w ciepłej porze roku, wówczas szczelinami wiatrowymi w pobliżu szczytu ciepłe powietrze zasysane jest do wnętrza góry, przepływając przez system spękań oziębia się i wypływa u podnóża góry. Wydech występuje w chłodnej części roku, zimne powietrze zasysane jest u podstawy góry, przepływając przez system kanałów ogrzewa się i wypływa szczelinami wiatrowymi w pobliżu szczytu. Zjawisko to zachodzi dzięki różnicy temperatur pomiędzy temperaturą skał we wnętrzu góry a temperaturą zewnętrzną. Najintensywniejszy ruch powietrza występuje, gdy różnica temperatur pomiędzy skałą a otoczeniem jest duża, wówczas ruch powietrza w szczelinach wytwarza akustyczne dźwięki zbliżone do buczenia. Zjawisko akustyczne występuje w najcieplejszej oraz najchłodniejszej porze roku.
Szczeliny wiatrowe powstały wskutek zróżnicowanej odporności skał. Miękkie mało odporne skały położone niżej, erodując powodowały pękanie skał twardszych położonych powyżej. Spękane i zwietrzałe głazy zostały przemieszczone przez ruchy masowe z części górnej w dół stoku tworząc osuwisko, w którym między blokami skalnymi powstała sieć szczelin oraz wszelkiego typu rozwartych pęknięć.

 

źródło:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Szczeliny_wiatrowe

W pobliżu w promieniu 15 km: (179)