obiekty kultu religijnego: Brama Lubawska

Kościół Wniebowzięcia NMP z XV wieku

   

Strona ma charakter informacyjny. Czytelnik wykorzystuje opublikowane informacje na własną odpowiedzialność. Ich kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie lub inne podobne wykorzystywanie nie wymaga zgody autora. Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w linkach lub załączonych wydawnictwach.

 

 objaśnienie ikon i skrótów:

m - charakterystyczne miejsce, postać lub wydarzenie, w - wieża lub punkt widokowy, f - przedstawiciel sudeckiej flory, c - ciekawostka związana z miejscem, t - termin do objaśnienia, s - schronisko lub chatka obecne(a) lub byłe(a), a - atrakcja turystyczna

s - schroniska czynne, s- - schroniska nieistniejące, ch - chatki czynne, ch- - chatki nieistniejące

objaśnienie

mapy z różnych źródeł

strona internetowa

statystyki GUS

szlaki turystyczne

najciekawsze fotografie

najciekawsze wideo

ciekawe odnośniki do stron internetowych

literatura i artykuły prasowe

legendy związane z miejscem

ciekawostki

wieze i punkty widokowe

schroniska (chatki) istniejące lub byłe

poglądowe panoramki

aktualna i prognozowana pogoda

aktrakcje turystyczne

położenie na mapie wewnętrznej

położenie na mapie zewnętrznej

moje uwagi

powiązania z innymi pozycjami

miejsca, ludzie, wydarzenia w promieniu 15 km

filtrowanie informacji

pobranie pliku

 szlaki turystyczne

  • °

 

Kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lubawce po raz pierwszy był wzmiankowany w 1292 roku. Obecnie istniejący powstał w XV wieku, a został gruntownie przebudowany w latach 1605-1615 oraz 1735-38 (wtedy to otrzymał nową absydę i sklepienia). Kościół jest budowlą 3-nawową z wydzielonym prezbiterium i półkolistą absydą. Na osi stoi kwadratowa, oskarpowana wieża, powyżej 8-boczna, zakończona wysokim hełmem na kolumienkach. Wystrój wnętrza ma wybitnie barokowy charakter i wykazuje duże powinowactwo z klasztorem krzeszowskim i artystami tam działającymi. Na uwagę zasługuje ołtarz dłuta J. Lachela, chrzcielnica z 1781 roku, drewniana ambona z XVIII wieku, podobnie datowany zespół polichromowanych figur, obrazy z XVII-XVIII wieku (m.in. F. A. Schefflera), meble oraz naczynia liturgiczne.

 

Wszystkie obiekty w promieniu 15 km: (77)