terminologia->religia

Ambona w kształcie łodzi

   

Strona ma charakter informacyjny. Czytelnik wykorzystuje opublikowane informacje na własną odpowiedzialność. Ich kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie lub inne podobne wykorzystywanie nie wymaga zgody autora. Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w linkach lub załączonych wydawnictwach.

 

 objaśnienie ikon i skrótów:

m - charakterystyczne miejsce, postać lub wydarzenie, w - wieża lub punkt widokowy, f - przedstawiciel sudeckiej flory, c - ciekawostka związana z miejscem, t - termin do objaśnienia, s - schronisko lub chatka obecne(a) lub byłe(a), a - atrakcja turystyczna

s - schroniska czynne, s- - schroniska nieistniejące, ch - chatki czynne, ch- - chatki nieistniejące

objaśnienie

mapy z różnych źródeł

strona internetowa

statystyki GUS

szlaki turystyczne

najciekawsze fotografie

najciekawsze wideo

ciekawe odnośniki do stron internetowych

literatura i artykuły prasowe

legendy związane z miejscem

ciekawostki

wieze i punkty widokowe

schroniska (chatki) istniejące lub byłe

poglądowe panoramki

aktualna i prognozowana pogoda

aktrakcje turystyczne

położenie na mapie wewnętrznej

położenie na mapie zewnętrznej

moje uwagi

powiązania z innymi pozycjami

miejsca, ludzie, wydarzenia w promieniu 15 km

zamki, dwory i pałace

filtrowanie informacji

pobranie pliku

lista tabelaryczna

Koncepcje ambony w kształcie łodzi-okrętu rozpowszechniły się po wykonaniu w XVII w. przez Papirio Bartoliego projektu ołtarza nad grobem pierwszego apostoła dla bazyliki św. Piotra na Watykanie. Retabulum to miało obrazować okręt: nastawa ponad mensą otrzymała formę masztu z wydętym żaglem, pod którym umieszczono krucyfiks, bogato dekorowane ogrodzenie naśladowało burty, zaznaczony został też dziób i rufa.
W następnym stuleciu występują one już w różnych środowiskach: w Niemczech, Austrii, na Węgrzech, sporadycznie na Słowacji, są także w Polsce.

Na obszarze Sudetów można znaleźć 5 świątyń, w których kazalnice mają kształt łodzi:
• Bożków (Obniżenie Ścinawki) - Kościół świętych Piotra i Pawła:
Kazalnica wykonana przez rzeźbiarza Ludwika Jaschke w 1754 r. Głęboko zanurzoną, wspinającą się na falę łódź przedstawiono w perspektywicznym skrócie od strony dziobu i lewej burty. Wewnątrz ustawiono postacie apostołów naturalnej wielkości: dwóch wychylonych za burtę wydobywa sieć, trzeci wiosłuje na dziobie. Umocowany w przedniej części łodzi maszt podtrzymuje wydęty silnym wiatrem żagiel, wyżej widnieją promienie glorii i główki aniołków wśród obłoków otaczające symbol Trójcy Św. Podstawą kazalnicy jest skalisty grunt, ukrywający także dojście do niej, gdzieniegdzie ożywiony roślinami i zwierzętami.
• Międzylesie (Rów Górnej Nysy) - Kościół Bożego Ciała:
Kazalnica w kształcie łodzi z burtą dekorowaną czterema płaskorzeźbionymi scenami o tematyce związanej z wodą i morzem (Przejście św. Krzysztofa przez rzekę, Rozważania św. Augustyna o Trójcy Św., Kazanie św. Antoniego do ryb i Cudowne ocalenie Jonasza).
• Opawica (Przedgórze Paczkowskie) - Kościół Trójcy Świętej:
Kazalnica wykonana w 1772 r. przez Józefa Hartmana z Nysy. Występują w niej także trzej apostołowie łowiący ryby, zaś pod łodzią, poniżej morskich fal, skały pokryte roślinnością, z palmą przy dojściu na kazalnicę. W łódź, o wysoko podniesionej, ozdobnej rufie, włączono część przeznaczoną dla kaznodziei osłoniętą baldachimem. Ponad nim, na maszcie zwieńczonym gwiazdą powiewa żagiel, w który dmą putta.
• Sieroszów (Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie) - Kościół św. Michała Archanioła:
Kazalnica pochodząca z połowy XVIII w. Łódź widziana od strony dziobu i lewej burty unosi trzech apostołów, pod schematycznie zaznaczonymi falami występuje skalista podstawa kryjąca schodki, naśladowano palmę, odnajdujemy nawet żółwia kroczącego po kamienistym brzegu. W zwieńczeniu zwracają uwagę symbole papiestwa: skrzyżowane klucze, tiara i potrójny krzyż.
• Wolibórz (Obniżenie Noworudzkie) - Kościół św. Jakuba:
Ambona w formie łodzi z 1780 r. umieszczona po prawej stronie nawy. Znajduje się na niej trzech rybaków trzymających sieć. Na baldachimie przedstawiony jest św. Piotr i owce.