Góry Wałbrzyskie

  •    
  •    
  •    
  •    
  •    
  •    

uwagi

Góry Wałbrzyskie i Sudety Wałbrzyskie to nie to samo. Pod pojęciem Sudety Wałbrzyskie rozumie się obszar części Gór Wałbrzyskich i Gór Kamiennych zajmowany przez park krajobrazowy o nazwie Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich a pasmo górskie o takiej nazwie nie istnieje

Góry Wałbrzyskie (332.42, niem. Waldenburger Bergland, też Waldenburger Gebirge) – pasmo górskie w Sudetach Środkowych, w całości w Polsce; najwyższy szczyt – Borowa, 853 m n.p.m. Przebiegają na długości 35 km z północnego zachodu na południowy wschód, od doliny Bobru do doliny Bystrzycy.
Od południa, poprzez dolinę Leska i Kotlinę Wałbrzyską graniczą z Górami Kamiennymi i Kotliną Kamiennogórską, a od zachodu z Górami Lisimi będąymi grzbietem Rudaw Janowickich. Na północnym zachodzie docierają aż do Gór Kaczawskich. Na północy przechodzą płynnie w Pogórze Wałbrzyskie, a na wschodzie w dolinie Bystrzycy łączą się z Górami Sowimi.

Góry Wałbrzyskie składają się z kilku części. Są to: Masyw Trójgarbu i Krąglaka, Masyw Chełmca, Kotlina Wałbrzyska, Góry Czarne, Rybnicki Grzbiet.

Najwyższym szczytem jest Borowa – 853 m n.p.m. (a nie Chełmiec, jak przez wiele lat uważano, który mierzy 851 m). Wybitnymi szczytami są także Chełmiec i Trójgarb, które przez co najmniej kilkadziesiąt dni w roku są widoczne i łatwo rozpoznawalne z odległego o 60 kilometrów w linii prostej Wrocławia.

Góry Wałbrzyskie leżą na obszarze zewnętrznej, północnej części niecki śródsudeckiej, w której warstwy skalne zapadają ku środkowi (tutaj ku południowi). Zbudowane są ze skał osadowych, głównie piaskowców, zlepieńców i łupków oraz wulkanicznych – porfirów, melafirów i ich tufów. Skały te powstały w karbonie i permie. W górnym karbonie powstały złoża węgla kamiennego, a w mezozoiku – żyłowe złoża barytu. Powierzchnie wysoczyzn pokrywają plejstoceńskie lessy, natomiast zbocza gór plejstoceńskie i holoceńskie rumosze skalne i gliny zboczowe.

Teren Gór Wałbrzyskich należy w całości do dorzecza Odry. Oprócz Bobru i Bystrzycy – których tylko niewielkie odcinki znajdują się na granicy Gór Wałbrzyskich – najważniejszymi rzekami są Pełcznica i Lesk. Znajdują się tu także źródłowe odcinki Strzegomki i Nysy Szalonej na północnym zachodzie oraz Ścinawki na południowym wschodzie.

Głównym miastem na tym obszarze jest Wałbrzych, poza tym mniejsze miasta to: Boguszów-Gorce i Jedlina-Zdrój oraz wiele wsi, m.in. Sędzisław i Czarny Bór.

Najważniejsze atrakcje turystyczne:
- wieża widokowa na Borowej,
- wieża widokowa na Trójgarbie,
- Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich,
- Muzeum Przemysłu i Techniki Stara Kopalnia w Wałbrzychu,
- uzdrowisko Jedlina-Zdrój.

 

źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B3ry_Wa%C5%82brzyskie