regiony i pasma

Rudawy Janowickie

   

Strona ma charakter informacyjny. Czytelnik wykorzystuje opublikowane informacje na własną odpowiedzialność. Ich kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie lub inne podobne wykorzystywanie nie wymaga zgody autora. Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w linkach lub załączonych wydawnictwach.

 

 objaśnienie ikon i skrótów:

m - charakterystyczne miejsce, postać lub wydarzenie, w - wieża lub punkt widokowy, f - przedstawiciel sudeckiej flory, c - ciekawostka związana z miejscem, t - termin do objaśnienia, s - schronisko lub chatka obecne(a) lub byłe(a), a - atrakcja turystyczna

s - schroniska czynne, s- - schroniska nieistniejące, ch - chatki czynne, ch- - chatki nieistniejące

objaśnienie

mapy z różnych źródeł

strona internetowa

statystyki GUS

szlaki turystyczne

najciekawsze fotografie

najciekawsze wideo

ciekawe odnośniki do stron internetowych

literatura i artykuły prasowe

legendy związane z miejscem

ciekawostki

wieze i punkty widokowe

schroniska (chatki) istniejące lub byłe

poglądowe panoramki

aktualna i prognozowana pogoda

aktrakcje turystyczne

położenie na mapie wewnętrznej

położenie na mapie zewnętrznej

moje uwagi

powiązania z innymi pozycjami

miejsca, ludzie, wydarzenia w promieniu 15 km

zamki, dwory i pałace

filtrowanie informacji

pobranie pliku

lista tabelaryczna

  uwagi i ostrzeżenia

  • Jak mawia Junior - pitu, pitu, a i tak większość "turystów" zaczyna i kończy swoją obecność w Rudawach Janowickich, w Miedziance w okolicach browarub1

  ciekawostki

Rudawy Janowickie (niem. Landeshuter Kamm) leżą w cieniu Karkonoszy, które przewyższają je o ponad 600 metrów. Ze Skalnika rozpościera się piękna panorama Kotliny Jeleniogórskiej a z Sokolików - najpiękniejszy widok na Karkonosze. Tutaj spotkamy również najlepszych polskich wspinaczy, turystów lubiących leśne ostępy, a w Czarnowie ubranych w kolorowe dhoti i sari wyznawców hinduskiej religii.
Położone są w Sudetach Zachodnich zajmując obszar blisko 90 km2. Są pasmem niewysokim, bowiem w najwyższym punkcie osiągają wysokość 945 m n.p.m. Mają unikalny na skalę sudecką południkowy przebieg. Na północy, od Gór Kaczawskich, oddziela je przełomowa dolina Bobru. Od zachodu graniczą z Kotliną Jeleniogórską, od wschodu z Kotliną Kamiennogórską, a od południa, poprzez Przełęcz Kowarską, z Lasockim Grzbietem w Karkonoszach.

Główny grzbiet Rudaw Janowickich, ciągnący się na przestrzeni ok. 16 kilometrów, ograniczony jest od południa Przełęczą Kowarską, a od północy doliną Bobru. Całe pasmo jest dość zwarte, a od głównego grzbietu odchodzi kilka bocznych - Zamkowy Grzbiet z ruinami Zamku Bolczów, Janowickie Garby z licznymi skałkami oraz Hutniczy Grzbiet.


Rudawy Janowickie należą do geologicznej jednostki wschodnich Karkonoszy, wchodzącej w skład bloku karkonosko-izerskiego. Zachodnia ich część zbudowana jest z granitów, natomiast wschodnia ze skał metamorficznych, wykazujących dużą różnorodność. W Rudawach Janowickich, zwłaszcza na ich wschodnich zboczach, wydobywano w przeszłości liczne rudy, od których pochodzi nazwa tego pasma. Eksploatowano tutaj rudy żelaza, miedzi, arsenu, złota i innych metali. Po II wojnie światowej w okolicach Kowar eksploatowane były rudy uranu. Teren wokół kopalni był silnie strzeżony i zamknięty dla osób postronnych, dzisiaj znajduje się tam m.in. inhalatorium radonowe oraz podziemna trasa turystyczna.

Obszar Rudaw Janowckich znajduje się w piętrze regla dolnego. Pierwotne lasy liściaste z domieszką sosny i jodły nie zachowały się z powodu intensywnego wyrębu, jaki prowadzony był już od czasów średniowiecza, m.in. w związku z licznymi kopalniami. Podobnie jak w pozostałych częściach Sudetów dzisiaj w Rudawach Janowickich dominują świerki, które stanowią tu ponad 85% drzewostanu. Rudawskie łąki, podchodzące w wielu miejscach wysoko na zbocza, pełne są chronionych i rzadkich roślin. Do najciekawszych należą żywiec dziewięciolistny, arnika górska, śnieżyca wiosenna, pierwiosnka wyniosła, róża alpejska i kilka gatunków storczyków. Późnym latem pojawiają się zimowity jesienne, stanowiące pierwsze oznaki nadchodzącej jesieni.
Na terenie Rudaw Janowickich stwierdzono ponad 200 gatunków kręgowców, z których największą liczbę stanowią ptaki. Duże znaczenie mają tu wspomniane już stawy, będące miejscem lęgowym wielu gatunków ptaków, ale i zwierząt żyjących nad wodą, np. wydry i piżmaka. W starych sztolniach schronienia szukają nietoperze, m.in. objęte ścisłą ochroną mopek i nocek duży, a także podkowiec mały. Z wodą lub terenami podmokłymi związane jest występowanie traszki grzebieniastej, salamandry plamistej, minoga strumieniowego, czy głowacza białopłetwego.

Ruiny zamków Sokolec i Bolczów są ogólnie dostępne, przy czym Sokolec to zaledwie kilka niewysokich murków i pozostałości wykutej w skale cysterny na wodę. Znacznie lepiej i okazalej prezentuje się Zamek Bolczów, w którego części jeszcze przed wojną funkcjonowało schronisko. Z korony murów rozpościera się ograniczony drzewami widok na dolinę Janówki i na Góry Sokole. Przy szlak szlaku w kierunku „Szwajcarki”, przechodzącym na południe od zamku, znajduje się kilka ciekawych formacji skalnych: Skalny Most, Piec, Skalne Bramy, Starościńskie Skały i Fajka. Na zboczach położonej we wschodniej części pasma Wielkiej Kopy istnieją pozostałości dawnych kopalni pirytu w postaci sztolni i zalanych wyrobisk. Z powodu różnych tlenków metali zawartych w skałach, stawki mają piękne kolory, którym zawdzięczają swoje nazwy: Purpurowe Jeziorko, Błękitne Jeziorko, Zielony Stawek. Warto również zajrzeć do Czarnowa, gdzie swą siedzibę od wielu lat mają wyznawcy Kryszny.

 

źródło:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rudawy_Janowickie

Wszystkie obiekty w regionie Rudawy Janowickie