przewodnik sudecki, sudety, góry, wałbrzyskie, kamienne, blog turystyczny, schroniska czynne i dawne, turystyka, turystyka górska, wędrówka piesza, szlak turystyczny, ciekawostki, flora Sudetów, izery, rudawy, praca, blog, karkonosze, wieże widokowe, platformy widokowe, panorama, ludzie, legenda, legendy, mit, baza, bazy danych, kalendarium, wydarzenia, słowniczek terminów

Wojcieszów

   

 objaśnienie ikon i skrótów:

m - charakterystyczne miejsce, postać lub wydarzenie, w - wieża lub punkt widokowy, f - przedstawiciel sudeckiej flory, c - ciekawostka związana z miejscem, t - termin do objaśnienia, s - schronisko lub chatka obecne(a) lub byłe(a), a - atrakcja turystyczna

s - schroniska czynne, s- - schroniska nieistniejące, ch - chatki czynne, ch- - chatki nieistniejące

objaśnienie

mapy z różnych źródeł

strona internetowa

statystyki GUS

szlaki turystyczne

najciekawsze fotografie

najciekawsze wideo

ciekawe odnośniki do stron internetowych

literatura i artykuły prasowe

legendy związane z miejscem

ciekawostki

wieze i punkty widokowe

schroniska (chatki) istniejące lub byłe

poglądowe panoramki

aktualna i prognozowana pogoda

aktrakcje turystyczne

położenie na mapie wewnętrznej

położenie na mapie zewnętrznej

moje uwagi

powiązania z innymi pozycjami

miejsca, ludzie, wydarzenia w promieniu 15 km

filtrowanie informacji

pobranie pliku

 szlaki turystyczne

  • zol [żółty] - Płonina - Wojcieszów - Komarno
  • nieb [niebieski] - Chełmiec - Wojcieszów

  strona www

MOs810, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

 

Wojcieszów (niem. Kauffung) – miasto w województwie dolnośląskim, w powiecie złotoryjskim, położone nad rzeką Kaczawą, w Górach Kaczawskich w Sudetach Zachodnich. Według danych z 31 grudnia 2016 r. miasto miało 3742 mieszkańców.
Lokalny ośrodek usługowo-turystyczny. Zakłady wapiennicze, przemysł drzewny i spożywczy. W Wojcieszowie znajdują się trzy kościoły, dwie stacje kolejowe (zamknięte dla ruchu pasażerskiego), szkoła podstawowa i gimnazjum, dom kultury, biblioteka miejska, ruiny zamku, ruiny szubienicy, 5 pałaców oraz zespół dworski.
Przez miasto przebiega droga wojewódzka nr 328 i nieczynna linia kolejowa Legnica – Złotoryja – Marciszów – Kamienna Góra.

Nazwa miejscowości pochodzi od staropolskiego imienia Wojciech. W kronice łacińskiej Liber fundationis episcopatus Vratislaviensis (pol. Księga uposażeń biskupstwa wrocławskiego) spisanej za czasów biskupa Henryka z Wierzbna w latach 1295–1305 miejscowość wymieniona jest jako Woycechdorf, czyli wieś Wojciecha.

Miejscowość stanowiła własność Piastów śląskich do 1392. Następnie, po upadku ostatniego niezależnego księstwa piastowskiego, przeszła pod koronę czeską. W 1536, miejscowość przeszła pod koronę Habsburgów (Austrii). Na skutek wojen śląskich, w 1742 r. Wojcieszów włączony został do Królestwa Prus. Po II wojnie światowej Wojcieszów przeszedł pod jurysdykcję Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Od 1989r. Wojcieszów należy do Rzeczypospolitej Polskiej.
W latach 1956–1973 Wojcieszów był osiedlem typu miejskiego. W 1973 r. uzyskał status miasta. W latach 1955–1958 zbudowano osiedle mieszkaniowe w rejonie ulic Kochanowskiego i Żeromskiego (Wojcieszów Górny). Autorami projektu byli: Marianna Rostkowska, Stanisław Ryniak i Jan Kalinowski z Wojewódzkiego Biura Projektów we Wrocławiu.

Wojcieszów położony jest w obrębie metamorfiku kaczawskiego. Wzniesienia wokół niego zbudowane są ze staropaleozoicznych skał metamorficznych facji zieleńcowej. Są to zieleńce i łupki zieleńcowe, fyllity, łupki serycytowe, łupki kwarcowe, wapienie krystaliczne, porfiroidy. Są one silnie zaangażowane tektonicznie – zafałdowane oraz poprzecinane uskokami i żyłami kwarcowymi.
Niektóre z nich były w przeszłości eksploatowane. Zieleńce, łupki i fyllity na lokalne potrzeby, natomiast wapienie krystaliczne na skalę przemysłową. Wapienie wojcieszowskie początkowo eksploatowano jako kamienie budowlane i ozdobne, później jako surowiec dla przemysłu wapienniczego.
Ponadto, od średniowiecza w rejonie Wojcieszowa wydobywano rudy miedzi z różnymi dodatkami, a w latach 40. i 50. XX w. prowadzono poszukiwania rud uranu.

Na obszarze gminy znajduje się rezerwat przyrody Góra Miłek chroniący charakterystyczny dla Sudetów fragment regla dolnego na podłożu wapiennym z występującymi naturalnymi zespołami roślinnymi i bogatą fauną bezkręgowców.

Zabytki
Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są:
* kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Matki Bożej, pierwotnie wzniesiony w XIII w., przebudowywany w XVI w., XVIII w. i w 1913 r.; gotyckie, renesansowe i barokowe nagrobki, otoczony murem, obok plebania z XVIII w. - foto;
* kościół ewangelicki, obecnie rzym.-kat. pomocniczy pw. bł. Piotra Jerzego Frassati, z l. 1742-45, 1754 r., z wieżą z 1912 r. - foto;
* pałac Niemitz, przy ul. Chrobrego 167;
* zespół pałacowy, ul. Bolesława Chrobrego 251;
* zespół pałacowy II, ul. Chrobrego 11 (ul. Miedziana 1): pałac, z 1870 r., zabudowania gospodarcze;
* park krajobrazowy, z drugiej połowy XIX w.,;
* zespół pałacowy, ul. Bolesława Chrobrego 48;
* zespół pałacowy, ul. Targowa 4;
Inne zabytki:
* zespół dworski, przy ul. Chrobrego 98, z przełomu XIX i XX w., z zabudowaniami gospodarczymi,
* ruiny zamku z XIV w., zniszczonego w czasie wojen husyckich,
* ruiny szubienicy,
* piece do wypalania wapna z XVIII/XIX wieku,
* kościół Matki Bożej Królowej Polski z lat 80. XX w.

 

źródła:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojciesz%C3%B3w

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Niemitz_w_Wojcieszo ...

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_w_Wojcieszowie_G%C3 ...

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_w_Wojcieszowie_G%C3 ...

https://polska-org.pl/3651701,Wojcieszow,Dom_Dziecka_Sobiera ...

https://polska-org.pl/512085,Wojcieszow,Palac_Wojcieszow_Gor ...

Obiekty powiązane: (11)

Wszystkie obiekty w promieniu 15 km: (86)

Atrakcje turystyczne w promieniu 15 km: (34)