przewodnik sudecki, sudety, góry, wałbrzyskie, kamienne, blog turystyczny, schroniska czynne i dawne, turystyka, turystyka górska, wędrówka piesza, szlak turystyczny, ciekawostki, flora Sudetów, izery, rudawy, praca, blog, karkonosze, wieże widokowe, platformy widokowe, panorama, ludzie, legenda, legendy, mit, baza, bazy danych, kalendarium, wydarzenia, słowniczek terminów

Rezerwat Wąwóz Myśliborski

   

 objaśnienie ikon i skrótów:

m - charakterystyczne miejsce, postać lub wydarzenie, w - wieża lub punkt widokowy, f - przedstawiciel sudeckiej flory, c - ciekawostka związana z miejscem, t - termin do objaśnienia, s - schronisko lub chatka obecne(a) lub byłe(a), a - atrakcja turystyczna

s - schroniska czynne, s- - schroniska nieistniejące, ch - chatki czynne, ch- - chatki nieistniejące

objaśnienie

mapy z różnych źródeł

strona internetowa

statystyki GUS

szlaki turystyczne

najciekawsze fotografie

najciekawsze wideo

ciekawe odnośniki do stron internetowych

literatura i artykuły prasowe

legendy związane z miejscem

ciekawostki

wieze i punkty widokowe

schroniska (chatki) istniejące lub byłe

poglądowe panoramki

aktualna i prognozowana pogoda

aktrakcje turystyczne

położenie na mapie wewnętrznej

położenie na mapie zewnętrznej

moje uwagi

powiązania z innymi pozycjami

miejsca, ludzie, wydarzenia w promieniu 15 km

filtrowanie informacji

pobranie pliku

∘ Data utworzenia: 1962.04.21

∘ Akt prawny: M.P. z 1962 r. nr 39, poz. 189

∘ Rodzaj: rezerwat florystyczny roślin zielnych i krzewinek

∘ Pow. ochrony: 9,72 ha

∘ Ochrona:

 

Rezerwat przyrody Wąwóz Myśliborski koło Jawora w południowo-zachodniej Polsce, w woj. dolnośląskim, w powiecie jaworskim, w gminie Paszowice. Położony jest na Pogórzu Kaczawskim nad potokiem Jawornik. Znajduje się we wschodniej części Parku Krajobrazowego Chełmy, ok. 2 km na południowy zachód od miejscowości Myślibórz, w środkowej części Wąwozu Myśliborskiego.
Obszar rezerwatu stanowi fragment zalesionej doliny wciosowej potoku Jawornik położonej między miejscowościami Myślibórz, Myślinów i Jakuszowa.


Został utworzony dla ochrony ciekawych form geologicznych i wielu rzadkich gatunków roślin chronionych, oraz naturalnych zbiorowisk leśnych. Jest to rezerwat florystyczny o łącznej powierzchni 9,72 ha, z czego na rezerwat ścisły (stanowisko języcznika zwyczajnego) przypada 0,90 ha.
Rezerwat utworzono głównie dla ochrony jedynego na Dolnym Śląsku stanowiska bardzo rzadkiej, chronionej paproci, języcznika zwyczajnego, występującego na skałach zieleńcowych oraz otaczającego go naturalnego lasu mieszanego grądowego i innych rzadkich roślin: paprotnika kolczystego, jemioły jodłowej oraz śledziennicy naprzeciwlistnej. W rezerwacie występują też m.in.: wawrzynek wilczełyko, przylaszczka pospolita, lepiężnik, pierwiosnka wyniosła, rojnik górski. W czystych wodach potoku występuje ciekawy glon hildenbrandia rzeczna.


W rezerwacie znalazły również ochronę najstarsze fragmenty krajobrazotwórcze, jakimi są relikty podmorskiego wulkanizmu – lawy poduszkowe oraz inne skały przeobrażone pochodzące ze starszego paleozoiku, głównie zieleńce, łupki zieleńcowe i diabazy oraz ordowickie łupki i fyllity, należące do metamorfiku kaczawskiego. Z późniejszego alpejskiego okresu chroniona jest krawędziowa rzeźba terenu, w której występuje paleogeńskie zrównania powierzchni z reliktami bazaltowego wulkanizmu lądowego z okresu trzeciorzędu.
Ze ssaków występują tu sarny, dziki, wiewiórki i zające, z ptaków – myszołowy, dzięcioły, kukułki i drozdy, płazy są reprezentowane przez żaby, a gady przez żmiję zygzakowatą.
Planuje się powiększenie rezerwatu do powierzchni 169,33 ha z włączeniem do niego wzgórza Rataj, na którym znajduje się pomnik przyrody nieożywionej Małe Organy Myśliborskie.

Przez obszar rezerwatu prowadzi ścieżka dydaktyczna z punktami - (folder): Nasz dom (folder), Słoneczna łąka – opis krajobrazu Pogórza Kaczawskiego (folder), Polana jaskiniowców – wpływ zmiany klimatu na rzeźbę terenu wąwozu (folder), Dąb Jahna – opis lasu rosnącego w dolinie Jawornika (folder), Pod Maczugą (folder), Rezerwat przyrody (folder), Jeleni język (folder), Skała Olbrzyma (folder), Sowia Skałka (folder), Szwedzki Szaniec – opis zwierzyny występującej w parku (folder), Dębowy Las (folder), Widok (folder)

 

źródło:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_W%C4%85w%C3% ...

Obiekty powiązane: (7)

Wszystkie obiekty w promieniu 15 km: (42)

Atrakcje turystyczne w promieniu 15 km: (24)