przewodnik sudecki, sudety, góry, wałbrzyskie, kamienne, blog turystyczny, schroniska czynne i dawne, turystyka, turystyka górska, wędrówka piesza, szlak turystyczny, ciekawostki, flora Sudetów, izery, rudawy, praca, blog, karkonosze, wieże widokowe, platformy widokowe, panorama, ludzie, legenda, legendy, mit, baza, bazy danych, kalendarium, wydarzenia, słowniczek terminów

Książański Park Krajobrazowy

   

 objaśnienie ikon i skrótów:

m - charakterystyczne miejsce, postać lub wydarzenie, w - wieża lub punkt widokowy, f - przedstawiciel sudeckiej flory, c - ciekawostka związana z miejscem, t - termin do objaśnienia, s - schronisko lub chatka obecne(a) lub byłe(a), a - atrakcja turystyczna

s - schroniska czynne, s- - schroniska nieistniejące, ch - chatki czynne, ch- - chatki nieistniejące

objaśnienie

mapy z różnych źródeł

strona internetowa

statystyki GUS

szlaki turystyczne

najciekawsze fotografie

najciekawsze wideo

ciekawe odnośniki do stron internetowych

literatura i artykuły prasowe

legendy związane z miejscem

ciekawostki

wieze i punkty widokowe

schroniska (chatki) istniejące lub byłe

poglądowe panoramki

aktualna i prognozowana pogoda

aktrakcje turystyczne

położenie na mapie wewnętrznej

położenie na mapie zewnętrznej

moje uwagi

powiązania z innymi pozycjami

miejsca, ludzie, wydarzenia w promieniu 15 km

filtrowanie informacji

pobranie pliku

  strona www

∘ Data utworzenia: 1981

∘ Akt prawny: Uchwała Nr 35/81 WRN w Wałbrzychu z 28 października 1981 r

∘ Rodzaj: park krajobrazowy

∘ Pow. ochrony: 31,55 km²

∘ Pow. otuliny: 59,33 km²

∘ Ochrona: rezerwaty: Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha i Jeziorko Daisy

 

Książański Park Krajobrazowy leży na granicy Przedgórza Sudeckiego i Sudetów Środkowych, natomiast według podziału fizycznogeograficznego Jerzego Kondrackiego – wchodzi w skład Pogórza Zachodniosudeckiego. Książański Park Krajobrazowy od strony północno-zachodniej leży na terenie m. Wałbrzycha oraz graniczy od strony północnej z m. Świebodzice.

Ze względu na rzeźbę terenu oraz budowę geologiczną obszar Parku podzielono umownie na 3 podstawowe Zespoły:
- Dobromierski Zespół Krajobrazowy (teren północno-zachodni)
- Książański Zespół Krajobrazowy (teren centralny)
- Lubiechowski Zespół Krajobrazowy (teren wschodni)

Park odznacza się wielkim zróżnicowaniem biotopów. Liczba gatunków roślin waha się od 181 do 229. Szczególnie licznie występują mchy i porosty. 29 gatunków podlega ochronie, z czego 19 całkowitej. Na terenie parku znajduje się 17 pomników przyrody, głównie cisów, m.in. cis Bolko, a także 3 zabytkowe aleje drzew: 2 lipowe i jedna kasztanowa, arboretum – Sudecki Ogród Dendrologiczny oraz 130 drzewa egzotyczne i 126 drzew zabytkowych. Wybrane gatunki roślin: jawor, klon, brzoza brodawkowata, sosna zwyczajna, jarzębina, głóg, kosmatka gajowa, śmiałek pogięty, borówka czarna, wiechlina gajowa, przenęt purpurowy, czerniec gronkowy, grab zwyczajny, dąb bezszypułkowy, lipa drobnolistna, buk, czeremcha zwyczajna, leszczyna pospolita, przytulia Schultesa, kopytnik pospolity, gajowiec żółty, bluszcz pospolity, olsza czarna, świerk, wierzba, babka zwyczajna, bluszczyk kurdybanek, życica trwała, kłosówka wełnista, krwawnik pospolity, kostrzewa owcza, lepiężnik różowy, różanecznik – rododendron

Fauna - wybrane gatunki: traszka grzebieniasta, traszka górska, salamandra plamista, grzebiuszka ziemna, rzekotka drzewna, jaszczurka zwinka, jaszczurka żyworodna, padalec zwyczajny, zaskroniec, gniewosz plamisty, pliszka górska, pluszcz, kowalik, dzięcioł duży, dzięcioł czarny, dzięcioł zielony, nocek łydkowłosy, muflon, mrówka rudnica, sarna europejska, dzik

Na obszarze Parku znajdują się 2 rezerwaty przyrody:
- Przełomy pod Książem koło Wałbrzycha chroniący przełomowe odcinki rzeki Pełcznicy i strumyka Szczawnik wraz z różnorodną fauną i florą,
- Jeziorko Daisy, którego celem ochrony jest kopalna fauna górnego dewonu odsłonięta w nieczynnym kamieniołomie wapienia wraz z otaczającym go drzewostanem tworzącym zespół żyznej buczyny sudeckiej.

 

źródło:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ksi%C4%85%C5%BCa%C5%84ski_Park ...

Obiekty powiązane: (9)

Wszystkie obiekty w promieniu 15 km: (62)

Atrakcje turystyczne w promieniu 15 km: (27)