przewodnik sudecki, sudety, góry, wałbrzyskie, kamienne, blog turystyczny, schroniska czynne i dawne, turystyka, turystyka górska, wędrówka piesza, szlak turystyczny, ciekawostki, flora Sudetów, izery, rudawy, praca, blog, karkonosze, wieże widokowe, platformy widokowe, panorama, ludzie, legenda, legendy, mit, baza, bazy danych, kalendarium, wydarzenia, słowniczek terminów

Bukowiec

  •    
  •    
  •    

 szlaki turystyczne

nieb [niebieski] Unisław Śląski - Bukowiec,

czerw [czerwony] Sokołowsko - Bukowiec - schronisko PTTK Andrzejówka,

 

Położony jest w północno-zachodniej części Gór Suchych, na pograniczu z Górami Wałbrzyskimi, na północny wschód od miejscowości Sokołowsko. Od strony zachodniej jest oddzielony Kotliną Sokołowską od masywu Masywu Stożka.
Jest to charakterystyczne wzniesienie o powulkanicznych kształtach, Ma ono formę rozciągniętego stożka. Część grzbietowa jest płaska i ma kształt rogala, zboczach są strome. Wyraźnie odznaczają się trzy wierzchołki: 880, 886 i 898 m n.p.m. Na północno-wschodnim zboczu, na wysokości około 800 m n.p.m., występują charakterystyczne pojedyncze skałki.

Wzniesienie jest zbudowane ze skał wylewnych - melafirów (trachybazaltów), należących do północnego skrzydła niecki śródsudeckiej. Poniżej szczytu, na północno-wschodnim zboczu góry znajduje się wyrobisko górnicze kamieniołomu melafiru oraz zakład przeróbczy.

Wzniesienie od poziomu około 760 m n.p.m. po stronie wschodniej i od 660 m n.p.m. po zachodniej w całości porośnięte jest lasem regla dolnego. Szczyt wziął nazwę od buków porastających jego zbocza, zwłaszcza południową część.

Leży częściowo na terenie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich.

 

źródło:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bukowiec_(G%C3%B3ry_Suche)