przewodnik sudecki, sudety, góry, wałbrzyskie, kamienne, blog turystyczny, schroniska czynne i dawne, turystyka, turystyka górska, wędrówka piesza, szlak turystyczny, ciekawostki, flora Sudetów, izery, rudawy, praca, blog, karkonosze, wieże widokowe, platformy widokowe, panorama, ludzie, legenda, legendy, mit, baza, bazy danych, kalendarium, wydarzenia, słowniczek terminów

Rezerwat Góra Choina

   

 objaśnienie ikon i skrótów:

m - charakterystyczne miejsce, postać lub wydarzenie, w - wieża lub punkt widokowy, f - przedstawiciel sudeckiej flory, c - ciekawostka związana z miejscem, t - termin do objaśnienia, s - schronisko lub chatka obecne(a) lub byłe(a), a - atrakcja turystyczna

s - schroniska czynne, s- - schroniska nieistniejące, ch - chatki czynne, ch- - chatki nieistniejące

objaśnienie

mapy z różnych źródeł

strona internetowa

statystyki GUS

szlaki turystyczne

najciekawsze fotografie

najciekawsze wideo

ciekawe odnośniki do stron internetowych

literatura i artykuły prasowe

legendy związane z miejscem

ciekawostki

wieze i punkty widokowe

schroniska (chatki) istniejące lub byłe

poglądowe panoramki

aktualna i prognozowana pogoda

aktrakcje turystyczne

położenie na mapie wewnętrznej

położenie na mapie zewnętrznej

moje uwagi

powiązania z innymi pozycjami

miejsca, ludzie, wydarzenia w promieniu 15 km

filtrowanie informacji

pobranie pliku

∘ Data utworzenia: 1957

∘ Akt prawny: M.P. z 1957 r. nr 101, poz. 589

∘ Rodzaj: rezerwat leśny zbiorowisk leśnych

∘ Pow. ochrony: 19,13 ha

∘ Ochrona:

 

Rezerwat przyrody położony w południowo-zachodniej Polsce w Górach Sowich w Sudetach Środkowych. Położony jest na południowo-wschodnim zboczu wzniesienia Choina, około 1 km na południowy wschód od miejscowości Zagórze Śląskie w gminie Walim.
W całości znajduje się na obszarze Natura 2000 PLH020071 „Ostoja Nietoperzy Gór Sowich” SOO i Obszarze Chronionego Krajobrazu Gór Bardzkich i Sowich.


Rezerwat został utworzony dla ochrony rzadkich gatunków roślin chronionych oraz naturalnych zbiorowisk roślinnych. Rezerwat utworzono głównie dla ochrony naturalnego lasu mieszanego porastającego wzgórze Choina i zachowania ruin zamku piastowskiego Grodno.

Rezerwat przyrody położony jest na gnejsowym wzgórzu Choina (450 m n.p.m.) porośniętym lasem mieszanym. Na szczycie stoi średniowieczny zamek Grodno. Do rezerwatu od północno-wschodniej strony przylegają wody Jeziora Bystrzyckiego, które oddzielają rezerwat od Gór Sowich. Lasy liściaste porastające grzbiety góry zawierają ciekawe okazy starodrzewu dębu, lipy i buka. Interesujące są również widoki z gnejsowych skałek wysokiego lewego brzegu jeziora. W bogatym w różne gatunki chronionym runie leśnym występuje: dzwonek pokrzywolistny, kokoryczka wielokwiatowa, naparstnica oraz wiele gatunków storczyków i paproci.

 

źródło:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_G%C3%B3ra_Ch ...

Obiekty powiązane: (1)

Wszystkie obiekty w promieniu 15 km: (173)

Atrakcje turystyczne w promieniu 15 km: (52)