regiony i pasma

Obniżenie Otmuchowskie

   

Strona ma charakter informacyjny. Czytelnik wykorzystuje opublikowane informacje na własną odpowiedzialność. Ich kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie lub inne podobne wykorzystywanie nie wymaga zgody autora. Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w linkach lub załączonych wydawnictwach.

 

 objaśnienie ikon i skrótów:

m - charakterystyczne miejsce, postać lub wydarzenie, w - wieża lub punkt widokowy, f - przedstawiciel sudeckiej flory, c - ciekawostka związana z miejscem, t - termin do objaśnienia, s - schronisko lub chatka obecne(a) lub byłe(a), a - atrakcja turystyczna

s - schroniska czynne, s- - schroniska nieistniejące, ch - chatki czynne, ch- - chatki nieistniejące

objaśnienie

mapy z różnych źródeł

strona internetowa

statystyki GUS

szlaki turystyczne

najciekawsze fotografie

najciekawsze wideo

ciekawe odnośniki do stron internetowych

literatura i artykuły prasowe

legendy związane z miejscem

ciekawostki

wieze i punkty widokowe

schroniska (chatki) istniejące lub byłe

poglądowe panoramki

aktualna i prognozowana pogoda

aktrakcje turystyczne

położenie na mapie wewnętrznej

położenie na mapie zewnętrznej

moje uwagi

powiązania z innymi pozycjami

miejsca, ludzie, wydarzenia w promieniu 15 km

zamki, dwory i pałace

filtrowanie informacji

pobranie pliku

lista tabelaryczna

Długa i wąska płaskodenna dolina położona równoleżnikowo na Przedgórzu Sudeckim. Od zachodu sąsiaduje z Górami Bardzkimi i Górami Złotymi, od północy ze Wzgórzami Niemczańsko-Strzelińskimi, od południowego-wschodu z Przedgórzem Paczkowskim, a od wschodu z Doliną Nysy Kłodzkiej i Płaskowyżem Głubczyckim. Południową granicę stanowi granica państwa.

Przez całą długość Obniżenia Otmuchowskiego przepływa Nysa Kłodzka. Położone jest w południowo-zachodnim podregionie województwa opolskiego (na zachód od Nysy) oraz w województwie dolnośląskim (na południe od Ziębic). Najważniejsze miejscowości to Otmuchów, Paczków i Kamieniec Ząbkowicki.
Tuż na południowy-wschód od Kamieńca Ząbkowickiego na terenie wsi Byczeń w dolinę Nysy Kłodzkiej od północy wcina się odnoga wzgórz Kamienieckich, tworząc rygiel skalny, zwany ryglem kamienieckim, przez który przebija się przełomem Nysa Kłodzka. Dolina rzeczna Nysy Kłodzkiej szeroka w większości Obniżenia Otmuchowskiego na 5 km, w wysokim na około 35 m ryglu skalnym zwęża się do 150 m.
Na wschód od rygla kamienieckiego Obniżenie Otmuchowskie wyznacza ciągnąca się równoleżnikowo aż po Nysę dolina rzeki Nysy Kłodzkiej. Dolina ta jest ograniczona od północy skalistymi wzgórzami, od południowego-wschodu dolina łagodnie podwyższa się przechodząc w Przedgórze Paczkowskie. Wschodnią granicę Obniżenia Otmuchowskiego wyznacza wschodni brzeg Jeziora Nyskiego. Dolina rzeczna z Obniżenia Otmuchowskiego przechodzi w położną na Nizinie Śląskiej Dolinę Nysy Kłodzkiej.
Południowo-zachodnia granica Obniżenia Otmuchowskiego biegnie sudeckim uskokiem brzeżnym oddzielającym Przedgórze Sudeckie od Sudetów Wschodnich i Sudetów Środkowych.

Najwyższym wzniesieniem Obniżenia Otmuchowskiego jest, położone na zachód od Paczkowa, wzgórze Grzbietnik (312 m n.p.m.), najniższym poziom jeziora Nyskiego (200 m n.p.m.), przez które Nysa Kłodzka przepływa do Doliny Nysy Kłodzkiej.

Na terenie Obniżenia Otmuchowskiego utworzono zbiorniki retencyjne: Jezioro Otmuchowskie w 1933 roku, Jezioro Nyskie w 1971 (tylko w niewielkiej części leżące w Obniżeniu Otmuchowskim), w latach 90. na zachód od Paczkowa - na obszarze wyrobisk żwirowych spiętrzono wody Nysy Kłodzkiej tworząc zbiorniki Topola i Kozielno zwane Zalewem Paczkowskim.

Obniżenie Otmuchowskie powstało jako zapadlisko tektoniczne wypełnione następnie osadami wodnymi pozostawionymi przez topniejący lodowiec oraz Nysę Kłodzką. Dawna pradolina Nysy Kłodzkiej. Naniesione osady są intensywnie eksploatowane, jako dobrej jakości żwiry, wzdłuż niemalże całego przebiegu rzeki na tym obszarze.

 

źródło:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Obni%C5%BCenie_Otmuchowskie

Wszystkie obiekty w regionie Obniżenie Otmuchowskie