obiekty inżynieryjne

Tunel pod Grodźcem

   

Strona ma charakter informacyjny. Czytelnik wykorzystuje opublikowane informacje na własną odpowiedzialność. Ich kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie lub inne podobne wykorzystywanie nie wymaga zgody autora. Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w linkach lub załączonych wydawnictwach.

 

 objaśnienie ikon i skrótów:

m - charakterystyczne miejsce, postać lub wydarzenie, w - wieża lub punkt widokowy, f - przedstawiciel sudeckiej flory, c - ciekawostka związana z miejscem, t - termin do objaśnienia, s - schronisko lub chatka obecne(a) lub byłe(a), a - atrakcja turystyczna

s - schroniska czynne, s- - schroniska nieistniejące, ch - chatki czynne, ch- - chatki nieistniejące

objaśnienie

mapy z różnych źródeł

strona internetowa

statystyki GUS

szlaki turystyczne

najciekawsze fotografie

najciekawsze wideo

ciekawe odnośniki do stron internetowych

literatura i artykuły prasowe

legendy związane z miejscem

ciekawostki

wieze i punkty widokowe

schroniska (chatki) istniejące lub byłe

poglądowe panoramki

aktualna i prognozowana pogoda

aktrakcje turystyczne

położenie na mapie wewnętrznej

położenie na mapie zewnętrznej

moje uwagi

powiązania z innymi pozycjami

miejsca, ludzie, wydarzenia w promieniu 15 km

zamki, dwory i pałace

filtrowanie informacji

pobranie pliku

lista tabelaryczna

 

stan:czynny
region:Góry Stołowe
nazwa niem.:Ratschenberg Tunnel
linia kol.:linia nr 309: Kłodzko-Kudowa-Zdrój
kilometraż:26,172 - 26,749
pom. stacjami:Duszniki-Zdrój - Kulin
przeszkoda:góra Grodczyn
typ:szczytowy
górotwór:skały granitowe, gnejsowe i łupki łyszczykowe
długość [m]:577
rok budowy:1905
obudowa:piaskowiec
parametry:łukowy, jednotorowy

 

Tunel kolejowy pomiędzy stacjami Duszniki i Kulin Kłodzki, przebity przez stok góry Grodziec, a dokładniej przez rozróg góry Grodczyn (803 m npm. w masywie Grodźca). Tunel jest jednokomorowy, poprowadzony po łuku o promieniu 403 m. W tunelu znajduje się 11 wnęk ewakuacyjnych. Ściany tunelu wyłożono łamanym kamieniem, który pobierano z masywu Skalnika w Górach Stołowych. Przy pracach kamieniarskich zatrudniono fachowców z Włoch, którzy także budowali wiadukt w Lewinie. W tunelu znajduje się najwyższy punkt wysokościowy linii uzdrowiskowej - 634,7 m npm, zatem tunel ma charakter dwuspadkowy (podobnie jak tunel pod Przełęczą Kowarską).

 

źródło:

https://polska-org.pl/518779,Kulin_Klodzki,Tunel_kolejowy_po ...

W pobliżu w promieniu 15 km: (109)