przewodnik sudecki, sudety, góry, wałbrzyskie, kamienne, blog turystyczny, schroniska czynne i dawne, turystyka, turystyka górska, wędrówka piesza, szlak turystyczny, ciekawostki, flora Sudetów, izery, rudawy, praca, blog, karkonosze, wieże widokowe, platformy widokowe, panorama, ludzie, legenda, legendy, mit, baza, bazy danych, kalendarium, wydarzenia, słowniczek terminów

Ruprechticki Szpiczak

  •    
  •    
  •    
  •    
  •    
  •    

 szlaki turystyczne

W pobliżu szczytu przechodzi szlak turystyczny:

ziel [zielony] – szlak graniczny prowadzący wzdłuż granicy z Tłumaczowa na Przełęcz Okraj

Po czeskiej stronie przez szczyt prowadzi:

nieb [niebieski] – z Meziměstí do Broumova

zol [żółty] - z Ruprechtic na szczyt

 panoramka

 wieze lub punkty widokowe

Ruprechticki Szpiczak (czes. Ruprechtický Špičák, 880 m n.p.m.) — szczyt w Czechach w Sudetach Środkowych, w Górach Kamiennych.

Wzniesienie położone jest w zachodniej części pasma Gór Suchych, na południe od Przełęczy pod Granicznikiem, po obu stronach granicy, jednak obszarowo w większej części na terytorium Czech, gdzie znajduje się jego kulminacja. Północno-wschodnim zboczem, 10 m poniżej szczytu przechodzi granica państwowa. Góra w kształcie stożka, o stromych zboczach z wyraźnie zaznaczonym wierzchołkiem położonym po czeskiej stronie. Wzniesienie jest najwyższym szczytem czeskiej części pasma Gór Suchych (czes. Javoři hory), także najwyższą górą w powiecie Náchod.
Jest to góra zbudowana ze skał wylewnych, należących do północnego skrzydła niecki śródsudeckiej. Wzniesienie w całości porasta las świerkowy regla dolnego.
Poniżej granicy państwowej północno-wschodnie zbocze góry po polskiej stronie obejmuje obszar Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich, południowo-zachodnie zbocze po czeskiej stronie położone jest w granicach czeskiego parku krajobrazowego Broumovsko (czes. Chráněna krajinná oblast Broumovsko, CHKO Broumovsko).

Na szczycie znajduje się stalowa wieża telekomunikacyjna z ogólnie dostępnym tarasem widokowym, zbudowana w 2002.

 

źródło:

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruprechticki_Szpiczak