szczyty i wzniesienia

Niedźwiadki

   

Strona ma charakter informacyjny. Czytelnik wykorzystuje opublikowane informacje na własną odpowiedzialność. Ich kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie lub inne podobne wykorzystywanie nie wymaga zgody autora. Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczone w linkach lub załączonych wydawnictwach.

 

 objaśnienie ikon i skrótów:

m - charakterystyczne miejsce, postać lub wydarzenie, w - wieża lub punkt widokowy, f - przedstawiciel sudeckiej flory, c - ciekawostka związana z miejscem, t - termin do objaśnienia, s - schronisko lub chatka obecne(a) lub byłe(a), a - atrakcja turystyczna

s - schroniska czynne, s- - schroniska nieistniejące, ch - chatki czynne, ch- - chatki nieistniejące

objaśnienie

mapy z różnych źródeł

strona internetowa

statystyki GUS

szlaki turystyczne

najciekawsze fotografie

najciekawsze wideo

ciekawe odnośniki do stron internetowych

literatura i artykuły prasowe

legendy związane z miejscem

ciekawostki

wieze i punkty widokowe

schroniska (chatki) istniejące lub byłe

poglądowe panoramki

aktualna i prognozowana pogoda

aktrakcje turystyczne

położenie na mapie wewnętrznej

położenie na mapie zewnętrznej

moje uwagi

powiązania z innymi pozycjami

miejsca, ludzie, wydarzenia w promieniu 15 km

zamki, dwory i pałace

filtrowanie informacji

pobranie pliku

lista tabelaryczna

Niedźwiadki (niem. Butter Berg) - trójwierzchołkowe wzniesienie 604m, 623m i 629m n.p.m., w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Środkowych, w Górach Wałbrzyskich. Góra położona jest w północno-wschodniej części Gór Wałbrzyskich, na terenie miasta Wałbrzycha, na północny wschód od dzielnicy Podgórze.
Trzykulminacyjny grzbiet w kształcie rozciągniętego stożka o dość stromych zboczach z charakterystycznymi trzema wierzchołkami, które mimo małej wysokości względnej w stosunku do płaszczyzny szczytowej, czynią wzniesienie łatwo rozpoznawalnym w terenie. Jest szczytem, który góruje ponad 100 m nad najwyżej położonymi na południowo-zachodnim zboczu zabudowaniami. Południowo-zachodnie zbocze Niedźwiadków opada w stronę zabudowań Podgórza, północne ku Nowemu Miastu, a wschodnie w kierunku zabudowań Rusinowej. Na południowym wschodzie, w rejonie siodła dzielącego grzbiet od następnego członu, rozłożone są zabudowania Doliny Szwajcarskiej. Za siodłem rozciąga się grzbiet z kulminacją Wołowca.

Góra o zróżnicowanej budowie geologicznej. Szczyt zbudowany jest ze skał wulkanicznych. W grzbiecie Niedźwiadków występuje autoklastyczna brekcja magmowa w postaci rozkruszonej i wtórnie zlepionej lawy, często z wtrąceniami przeobrażonej w wysokiej temperaturze skały osadowej. Zbocza i najbliższe otoczenie pokrywają skały osadowezlepieńce, piaskowce i łupki, w których znajdują się pokłady węgla kamiennego. Na zboczach leżą głazy narzutowe, które są śladem zasięgu lodowca.

Wzniesienie w całości porośnięte lasem mieszanym regla dolnego z domieszką świerka, u podnóży znajdują się nieużytki, ogrody i zabudowania. Przed wiekami na Niedźwiadkach piętro regla dolnego, położonego ponad 500 m n.p.m., porastały lasy górskie z bukiem, modrzewiem, jaworem, świerkiem, jesionem i dębem. W ciągu wieków las pierwotny został doszczętnie wycięty, a następnie zastąpiony mało odpornymi monokulturami świerka nizinnego. Na Niedźwiadkach występują śladowe resztki lasu pierwotnego.

Na północno-zachodnim zboczu, poniżej szczytu, na wysokości ok. 510-530 m n.p.m., zachowało się Mauzoleum (Totenburg) z okresu III Rzeszy zbudowane w latach 1936–1938 według projektu Roberta Tischlera z inicjatywy Ludowego Związku Opieki nad Niemieckimi Grobami Wojennymi.

 

W pobliżu w promieniu 15 km: (225)