- Kalwaria na Świętej Górze
  Zespół 6 kaplic oraz Drogi Krzyżowej znajdujących się na Świętej Górze w Lubawce. Kapliczki zostały wzniesione na przełomie XVIII/XIX w., obecne pochodzą z przełomu XIX/XX w. i zostały wybudowane o charakterze katolickiej pobożności ludowej. Jej wynikiem był wysyp na Śląsku założeń kalwaryjnych. Jest to miejsce, którego tradycje pątnicze sięgają XVIII w. W latach 1845–1846 ustawiono stacje Drogi Krzyżowej:
  - kaplica św. Anny - z poł. XIX w. Była wielokrotnie przebudowywana za sprawą zmian kolejnych właścicieli wzgórza.
  - kaplica Ostatniej Wieczerzy - z 1892 r.
  - kaplica Koronowania Chrystusa - z poł. XIX w.
  - kaplica Matki Boskiej Bolesnej - z 1866 r.
  - kaplica Grobu Pańskiego - z poł. XIX w.
  - kaplica Zmartwychwstania - z 1902 r.
  Ostatnią restaurację przeprowadzono w latach 1959 - 1968. Całość obiektu popada w ruinę. Kapliczki są pozbawione okien i drzwi, w niektórych zachowały się resztki polichromii ściennych oraz nieliczne uszkodzone figury.

  - Jezioro Bukówka
  Zbiornik zaporowy położony w dolinie Bobru o powierzchni 199 ha (przy maksymalnym poziomie piętrzenia) i pojemności około 16,9 mln m³. Zbiornik powstał w latach 1903–1907 jako suchy zbiornik retencyjny po wybudowaniu zapory w przełomie. W latach 1978–1989 powiększono go przez wybudowanie na zachodniej stronie zbiornika bocznej zapory, osłaniającej Miszkowice. W ten sposób utworzono jeden z najwyżej położonych w Polsce zbiorników zaporowych (rzędna korony 537,10 m n.p.m.). Zapora czołowa zbiornika zlokalizowana jest w km 271+540 rzeki Bóbr. Powierzchnia zlewni w przekroju zapory wynosi 58,5 km². Prawie całą czaszę ograniczają naturalne brzegi z wyjątkiem rejonu wsi Miszkowice chronionej zaporą boczną. Pojemność użytkowa zbiornika wynosi 12,009 mln m³, a powodziowa stała 3,873 m³. Zbiornik doskonale spełnia swoją funkcję powodziową, ponieważ I falę z lipca 1997 r. zredukował o 87,1%. Upust denny, czyli dwie rury średnicy 1200 mm każda, może zrzucać 37 m³/s wody. Przepływ dozwolony wynosi tylko 8 m³/s. Istnieje możliwość zrzutu wody z dwóch różnych poziomów. Zapora czołowa jest także wyposażona w przelew powierzchniowy, galerię zastrzykowo-kontrolną, wieżę upustów dennych, rów opaskowy oraz ujęcie wody wodociągowej (nieczynne), którego rurociąg zasila elektrownię wodną Bukówka.

     

  Góry Izerskie to ciekawe tereny dla uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, konnej i narciarstwa biegowego (na Polanie Jakuszyckiej odbywa się m.in. Bieg Piastów, a po czeskiej stronie tzw. Jizerská padesátka – bieg na nartach na odcinku 50 km). Na początku stycznia odbywają się również kilkudniowe wyścigi psich zaprzęgów Husqvarna Tour.
  Po polskiej stronie znajdują się schroniska:
  - Izerski Stóg
  - Chatka Górzystów
  - Schronisko Orle
  - Chatka Robaczka
  - Wysoki Kamień
  Po czeskiej stronie znajdują się schroniska:
  - Smědava
  - Jizerka
  - Nová Louka
  Po polskiej stronie funkcjonuje również kolej gondolowa „Stóg Izerski” ze Świeradowa-Zdroju.

     

  - wieża widokowa na Borowej,
  - wieża widokowa na Trójgarbie,
  - Park Krajobrazowy Sudetów Wałbrzyskich,
  - Muzeum Przemysłu i Techniki Stara Kopalnia w Wałbrzychu,
  - uzdrowisko Jedlina-Zdrój,
  - Zamek Grodno.