przewodnik sudecki, sudety, góry, wałbrzyskie, kamienne, blog turystyczny, schroniska czynne i dawne, turystyka, turystyka górska, wędrówka piesza, szlak turystyczny, ciekawostki, flora Sudetów, izery, rudawy, praca, blog, karkonosze, wieże widokowe, platformy widokowe, panorama, ludzie, legenda, legendy, mit, baza, bazy danych, kalendarium, wydarzenia, słowniczek terminów

Rezerwaty przyrody - położenie

   

 objaśnienie ikon i skrótów:

m - charakterystyczne miejsce, postać lub wydarzenie, w - wieża lub punkt widokowy, f - przedstawiciel sudeckiej flory, c - ciekawostka związana z miejscem, t - termin do objaśnienia, s - schronisko lub chatka obecne(a) lub byłe(a), a - atrakcja turystyczna

s - schroniska czynne, s- - schroniska nieistniejące, ch - chatki czynne, ch- - chatki nieistniejące

objaśnienie

mapy z różnych źródeł

strona internetowa

statystyki GUS

szlaki turystyczne

najciekawsze fotografie

najciekawsze wideo

ciekawe odnośniki do stron internetowych

literatura i artykuły prasowe

legendy związane z miejscem

ciekawostki

wieze i punkty widokowe

schroniska (chatki) istniejące lub byłe

poglądowe panoramki

aktualna i prognozowana pogoda

aktrakcje turystyczne

położenie na mapie wewnętrznej

położenie na mapie zewnętrznej

moje uwagi

powiązania z innymi pozycjami

miejsca, ludzie, wydarzenia w promieniu 15 km

filtrowanie informacji

pobranie pliku

Florystyczny rezerwat przyrody w gminie Nowogrodziec, w powiecie bolesławieckim, w województwie dolnośląskim. Znajduje się na zachód od miejscowości Brzeźnik, w obrębie zwartego kompleksu leśnego położonego na terenie Nadleśnictwa Bolesławiec.

   

Leśny rezerwat przyrody w południowo-zachodniej Polsce, w woj. dolnośląskim, w powiecie złotoryjskim, w gminie Świerzawa o powierzchni 8,76 ha. Rezerwat położony jest na wysokości ok. 455–550 m n.p.m., obejmując północny stok góry Maślak (715 m n.p.m.) na Południowym Grzbiecie Gór Kaczawskich.

   

Leśny rezerwat przyrody położony w Sudetach Zachodnich w paśmie Gór Kaczawskich, między Mysłowem a Lipą, na terenie gminy Bolków. Rezerwat położony jest w północnej części Grzbietu Wschodniego Gór Kaczawskich, pomiędzy miejscowościami Mysłów, Lipa i Nowe Rochowice, na zachód od Bolkowa. Wokół rezerwatu przeważają pola uprawne i łąki, tylko na południowym zachodzie lasy ciągną się w stronę Mysłowa i góry Lubrzy.
Obejmuje północne zbocza Rakarni oraz wschodnie i północne Głogowca. Najwyżej położony punkt (w części południowej) ma 548,1 m n.p.m., a najniżej (w części północnej) – 430 m n.p.m. Przepływają przez niego Świękatka oraz bezimienny potok z niewielkimi dopływami. Wyższe części potoków tworzą głębokie jary, niższe meandrują w szerokich dolinkach. W pobliżu potoków tworzą się rozlewiska. Miejsca podmokłe są również poniżej źródlisk oraz wysięków.

   

Leśny rezerwat przyrody w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Środkowych w woj. dolnośląskim, powiecie dzierżoniowskim, gminie Bielawa. Położony jest w Górach Sowich, w granicach obszaru Natura 2000 Góry Bardzkie PLH020062 SOO oraz Parku Krajobrazowego Gór Sowich, ok. 2,8 km na północny wschód od centrum miejscowości Jugów. Rozciąga się na długości ok. 1,2 km, po północnej stronie grzbietu głównego, i obejmuje szczyty Kalenicy i Słonecznej.

   

Rezerwat przyrody „Cicha Dolina” – rezerwat leśny położony na terenie powiatu nyskiego, w gminie Głuchołazy (województwo opolskie). Obszar chroniony obejmuje środkową część doliny Bystrego Potoku w Górach Opawskich między Biskupią Kopą i Bukową Górą na zachodzie, a Zamkową Górą i Srebrną Kopą na wschodzie. Leży na wysokości od 400 do 650 m n.p.m. w granicach Parku Krajobrazowego Góry Opawskie oraz obszaru Natura 2000 „Góry Opawskie".

   

Leśny rezerwat przyrody w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Środkowych, w gminie Stoszowice (powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie). Położony jest w północno-wschodniej części Grzbietu Zachodniego Gór Bardzkich, na północnych zboczach wzniesień Buczek i Mały Buczek, około 1,5 km na zachód od miejscowości Brzeźnica. Znajduje się na terenie obszaru Natura 2000 „Góry Bardzkie” PLH020062 SOO i Obszaru Chronionego Krajobrazu Góry Bardzkie i Sowie.

   

Leśny rezerwat przyrody położony w Sudetach Środkowych, w północno-wschodniej części Grzbietu Zachodniego Gór Bardzkich, na północno-zachodnich zboczach wzniesienia Brzeźnicka Góra, około 1,5 km na południowy zachód od zabudowań miejscowości Brzeźnica.
Znajduje się na terenie obszaru Natura 2000 „Góry Bardzkie” PLH020062 SOO i Obszaru Chronionego Krajobrazu Góry Bardzkie i Sowie.

   

Rezerwat przyrody nieożywionej w południowo-zachodniej Polsce, w woj. dolnośląskim, na terenie gminy Kamienna Góra. Położony jest w Zaworach – północno-zachodniej części Gór Stołowych, w Sudetach Środkowych, na zboczu zalesionego wzniesienia, nad potokiem Jawiszówka, około 2,0 km na południowy zachód od Gorzeszowa.

   

Rezerwat przyrody położony w południowo-zachodniej Polsce w Górach Sowich w Sudetach Środkowych. Położony jest na południowo-wschodnim zboczu wzniesienia Choina, około 1 km na południowy wschód od miejscowości Zagórze Śląskie w gminie Walim.
W całości znajduje się na obszarze Natura 2000 PLH020071 „Ostoja Nietoperzy Gór Sowich” SOO i Obszarze Chronionego Krajobrazu Gór Bardzkich i Sowich.

   

Leśny rezerwat przyrody w Sudetach Zachodnich, na obszarze Wschodniego Grzbietu Gór Kaczawskich, w jego zachodniej części. Obejmuje prawie całe wzniesienie Miłek nad Wojcieszowem Górnym.

   

Rezerwat florystyczny na górze Radunia, w gminie Łagiewniki, w powiecie dzierżoniowskim, w woj. dolnośląskim.

   

Rezerwat przyrody obejmujący szczyt Ślęży, położony w obrębie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego, na terenie gminy Sobótka w województwie dolnośląskim.

   

Rezerwat leśny położony na terenie powiatu lwóweckiego, w gminie Wleń (województwo dolnośląskie).

   

Rezerwat leśny położony na terenie powiatu zgorzeleckiego, w gminie Bogatynia (województwo dolnośląskie).

   

Rezerwat przyrody nieożywionej w południowo-zachodniej Polsce, w Sudetach Wschodnich, w północno-zachodniej części Masywu Śnieżnika, na zachodnim i północno-zachodnim zboczu wzniesienia Stroma i górnej części doliny Kleśnicy, na terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, w gminie Stronie Śląskie, około 2,5 km na południe od miejscowości Kletno. Utworzony został wokół Jaskini Niedźwiedziej dla ochrony samej jaskini oraz występujących w jej sąsiedztwie zjawisk krasowych. Jest to rezerwat geologiczny, położony na wysokości od 725 do 1025 m n.p.m., granicami obejmuje dolną część zachodniego i północno-zachodniego zbocza Stromej, oraz górną część doliny Kleśnicy.

   

Geologiczno-leśny rezerwat przyrody nieożywionej, wchodzący w skład Książańskiego Parku Krajobrazowego (gmina Świdnica, powiat świdnicki, województwo dolnośląskie). Leży na Pogórzu Wałbrzyskim, na obszarze jednostki geologicznej zwanej depresją Świebodzic.

   

Florystyczny rezerwat przyrody położony w Górach Izerskich na północnym zboczu Grzbietu Wysokiego, na wysokości ok. 630–640 m n.p.m., powyżej Górzyńca.

   

Rezerwat przyrody „Kruczy Kamień” – skalny rezerwat przyrody nieożywionej, w południowo-zachodniej Polsce, w południowo-środkowej części Gór Kruczych, w zachodniej części Gór Kamiennych, w powiecie kamiennogórskim, około 2,5 km na południe od centrum Lubawki.

   

Rezerwat leśny w gminie Głuchołazy, w powiecie nyskim, w województwie opolskim.

   

Rezerwat florystyczny położony w gminie Sobótka, w powiecie wrocławskim, w województwie dolnośląskim, na północny wschód od Raduni, powyżej wsi Sulistrowiczki.

   

Leśny rezerwat przyrody w południowo-zachodniej Polsce, w woj. dolnośląskim, w powiecie jaworskim, w gminach Paszowice i Męcinka. Znajduje się we wschodniej części Pogórza Kaczawskiego, obejmując szczytowe partie gór Mszana i Obłoga w nadleśnictwie Jawor. Leży na terenie Parku Krajobrazowego Chełmy.

   

Rezerwat przyrody „Muszkowicki Las Bukowy” – leśny rezerwat przyrody w południowo-zachodniej Polsce, w południowej części Wzgórz Niemczańskich-Strzeliskich, w gminie Ciepłowody, około 10 km na zachód od miejscowości Henryków. W całości znajduje się w obszarze Natura 2000 Muszkowicki Las Bukowy PLH020068 SOO i Obszarze Chronionego Krajobrazu Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie.

   

Rezerwat przyrody nieożywionej w gminie Głuchołazy, w powiecie nyskim, w województwie opolskim. Jest położony na terenie Parku Krajobrazowego Góry Opawskie oraz obszaru Natura 2000 „Góry Opawskie”.

   

Leśny rezerwat przyrody w południowo-zachodniej Polsce, w woj. dolnośląskim, w powiecie jaworskim, w gminie Paszowice. Znajduje się na Pogórzu Kaczawskim nad rzeką Młynówka, w południowej części Parku Krajobrazowego „Chełmy”, ok. 0,5 km na zachód od miejscowości Grobla.
Rezerwat obejmuje fragment południowo-zachodniego zbocza wzniesienia Nad Groblą oraz część doliny Młynówki, położonych między miejscowościami Siedmica i Grobla. W całości znajduje się w obszarze Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037.

   

Leśny rezerwat przyrody położony w Sudetach Wschodnich, w południowo-zachodniej części Gór Bialskich, na terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, obszaru Natura 2000 PLH020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika SOO, na obszarze otaczającym wzniesienie Solec, w gminie Stronie Śląskie, około 2,5 km, na południowy wschód, powyżej wsi Nowa Morawa.

   

Leśny rezerwat przyrody znajdujący się na terenie powiatu nyskiego, w gminie Głuchołazy (województwo opolskie).

   

Florystyczny rezerwat przyrody położony w południowo-zachodniej Polsce w województwie dolnośląskim, w powiecie złotoryjskim, w gminie Pielgrzymka – w północno-środkowej części Wysoczyzny Ostrzycy, na Pogórzu Kaczawskim. Obejmuje wierzchołek i zbocza wzniesienia Ostrzyca powyżej wysokości 450 m n.p.m., ok. 2,5 km na południowy zachód od miejscowości Proboszczów.

   

Leśno-krajobrazowy rezerwat przyrody położony w województwie dolnośląskim, na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego, w granicach administracyjnych Wałbrzycha (miasto na prawach powiatu) i gminy miejskiej Świebodzice (powiat świdnicki).

   

Leśny rezerwat przyrody w gminie Nysa, w powiecie nyskim, w województwie opolskim.

   

Leśny rezerwat przyrody w południowo-zachodniej Polsce, w Górach Bialskich, w Sudetach Wschodnich, województwo dolnośląskie. Rezerwat położony jest w Sudetach Wschodnich, w południowo-wschodniej części Gór Bialskich, na terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, obszaru Natura 2000 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika PLH020016 SOO, na wschodnim zboczu Iwinki, poniżej Rudawca, w gminie Stronie Śląskie, około 2,3 km, na południe, powyżej Bielic.

   

Faunistyczny rezerwat przyrody w południowo-zachodniej Polsce, na Wzgórzach Niemczańsko-Strzelińskich, na Przedgórzu Sudeckim, w woj. dolnośląskim. Rezerwat położony jest w południowej części Wzgórz Niemczańskich, w zachodniej części Wysoczyzny Ziębickiej, we wsi Stolec, w gminie Ząbkowice Śląskie, około 4,4 km na wschód od Ząbkowic Śląskich. Leży na terenie Nadleśnictwa Henryków w nieczynnym, częściowo zalesionym kamieniołomie wapienia, na południowym stoku Góry Wapiennej (398 m n.p.m.).

   

Florystyczny rezerwat przyrody w południowo-zachodniej Polsce, w Masywie Śnieżnika, w Sudetach Wschodnich, województwo dolnośląskie, na terenie trzech gmin: Stronie Śląskie, Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka. Rezerwat w południowo-wschodniej części Masywu Śnieżnika, na terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, obszaru Natura 2000 „Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika” PLH020016 SOO, na północnym zboczu Śnieżnika, około 0,8 km na wschód, powyżej Hali pod Śnieżnikiem.

   

Rezerwat przyrody położony na terenie gminy Nysa w powiecie nyskim (województwo opolskie). Obiekt powstał jako 37. rezerwat w województwie opolskim, a 1500. w Polsce. Obejmuje tereny leśnictwa Markowice w nadleśnictwie Prudnik na terenie obrębu ewidencyjnego Przełęk (działka ewidencyjna nr 358). Znajduje się w granicach obszaru Natura 2000: specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Przyłęk nad Białą Głuchołaską” PLH160016. Leży wewnątrz lasu w pobliżu rozlewiska rzeki Białej Głuchołaskiej. W odległości ok. 500 m na południe położony jest rezerwat przyrody Przyłęk, a ok. 500 m na północny wschód leży wieś Przełęk.

   

Obejmuje torfowiska wiszące typu wysokiego i przejściowego o łącznej powierzchni ok. 100 ha i ciągną się wzdłuż Izery na dł. ok. 3,2 km i szer. do 0,8 km na wysokości ok. 840-850 m n.p.m. Poczynając od północy (u zbiegu z Izerą Tracznika i Koziego Potoku od południowego podnóża Stogu Izerskiego) torfowiska noszą nazwy: Borowina, Izerskie Bagno, Wręgi, Izerska Łąka (gdzie do Izery wpada Jagnięcy Potok) oraz Kobyla Łąka (ujście Kobylego Potoku). Poza rezerwatem znajduje się jeszcze kilka pomniejszych bagnisk i torfowisk nie leżących już w dolinie rzeki (np. Zielony Kąt).

   

Torfowiskowy rezerwat przyrody w południowo-zachodniej Polsce w północno-zachodniej części Gór Bystrzyckich, we wschodniej części Sudetów Środkowych, około 2,1 km na wschód od dzielnicy Dusznik-Zdroju – Zieleńca, na terenie gminy Szczytna w powiecie kłodzkim (województwo dolnośląskie).

   

Leśny rezerwat przyrody w południowo-zachodniej Polsce, w woj. dolnośląskim, w powiecie jaworskim, w gminach Paszowice i Bolków. Obszar rezerwatu znajduje się we wschodniej części Pogórza Kaczawskiego, u podnóża wschodniej części Gór Kaczawskich w Sudetach, w południowej części Parku Krajobrazowego „Chełmy”, ok. 2,2 km na północny wschód od miejscowości Lipa. Obejmuje fragment południowo-wschodniej części Wąwozu Lipa oraz część doliny potoku Rogoziny i Nysy Małej.

   

Rezerwat przyrody Wąwóz Myśliborski koło Jawora w południowo-zachodniej Polsce, w woj. dolnośląskim, w powiecie jaworskim, w gminie Paszowice. Położony jest na Pogórzu Kaczawskim nad potokiem Jawornik. Znajduje się we wschodniej części Parku Krajobrazowego Chełmy, ok. 2 km na południowy zachód od miejscowości Myślibórz, w środkowej części Wąwozu Myśliborskiego.
Obszar rezerwatu stanowi fragment zalesionej doliny wciosowej potoku Jawornik położonej między miejscowościami Myślibórz, Myślinów i Jakuszowa.

   

Florystyczny rezerwat przyrody położony na Pogórzu Kaczawskim nad rzeką Młynówka w południowo-zachodniej Polsce. Znajduje się w województwie dolnośląskim, w powiecie jaworskim, w gminie Paszowice – w południowej części Parku Krajobrazowego „Chełmy”, ok. 0,6 km na zachód od miejscowości Siedmica. W całości położony w obszarze Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037.

   

Rezerwat utworzony na Wilczej Górze na Pogórzu Kaczawskim. Rezerwat obejmuje fragment bazaltowego wzgórza Wilkołak (Wilczak) na wysokości około 310 do 350 m n.p.m., w zakresie roślinnego piętra pogórza

   

Krajobrazowy rezerwat przyrody położony w województwie dolnośląskim, powiecie kłodzkim, w gminie Bystrzyca Kłodzka, w pobliżu miejscowości Międzygórze. Znajduje się na terenie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego, na wysokości 570 m n.p.m. w obrębie obszaru Natura 2000 PLH020016 Góry Bialskie i Grupa Śnieżnika SOO.

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów krajobrazowych najwyższego wodospadu w Sudetach Wschodnich wraz z malowniczym wąwozem potoku Wilczka.

Dawniej nazywany również Wodogrzmoty Żeromskiego, Wodospad Wilczki (niem. Wölfelsfall) znajduje się na rzece Wilczka w Masywie Śnieżnika (Sudety Wschodnie), w pobliżu Międzygórza. Wysokość wodospadu wynosi 22 m. Jest to drugi co do wielkości wodospad w polskich Sudetach, po Wodospadzie Kamieńczyka. Przed wielką powodzią w 1997 r. woda spadała z wysokości o 5 metrów większej. Powódź wymyła wtedy, jak się okazało, sztucznie wykonany próg z początków XIX w. Przed 1945 r. wysokość wodospadu sięgała nawet 30 m. Wody spadają z progu szerokości ok. 3 m do niewielkiego kotła eworsyjnego wyżłobionego w mniej odpornych łupkach łyszczykowych. Zimą wokół kaskady tworzy się efektowny lodospad.