Lista map

  Miejsca, ludzie, wydarzenia z moich wędrówek

  Miejsce, ludzie i wydarzenia związane z moimi wędrówkami po Sudetach, a także sudeckie legendy, wieże i punkty widokowe i wiele innych, których lokalizacja przedstawiona jest na mapie.

  Mapa umożliwia ich filtrowanie a kliknięcie w znacznik powoduje rozwinięcie okienka z odnośnikiem do większej ilości informacji o danej pozycji - fotografie, filmy, statystyka, wydawnictwa, pogoda, itd.

   

  Regionalizacja fizycznogeograficzna - nowy podział z 2018 roku:

  - Sudety

  - Polska (uwaga - ze względu na duży plik z danymi [34 MB] wymagane jest szybkie łącze)

  W 2018 r. grupa naukowców z uczelni i instytucji naukowych opublikowała w czasopiśmie Geographia Polonica zmodyfikowaną wersję podziału Polski na regiony fizycznogeograficzne. Nowy podział jest modyfikacją podziału J. Kondrackiego i A. Richlinga z 1994 r. Został on dokonany ze szczegółowością 1:50.000, a granice mezoregionów zostały ustalone z wykorzystaniem najnowszych danych i ich analiz w systemach GIS, jak również z uwzględnieniem podziałów regionalnych opracowanych w ostatnich latach w poszczególnych ośrodkach akademickich. Zmodyfikowany podział zachowuje hierarchiczny podział regionów na megaregiony, prowincje, podprowincje, makroregiony i mezoregiony; zachowane zostało też kodowanie regionów. Zwiększeniu uległa liczba mezoregionów do 344 oraz granice mezoregionów. Nie została zmieniona liczebność jednostek wyższego rzędu, choć czasem zmieniono ich nazwy (a także granice wynikające z modyfikacji granic mezoregionów.

  Mapa w linku przedstawia ten podział. Kliknięcie w obszar regionu spowoduje wyświetlenie dodatkowych informacji.

   

  Najwyższe szczyty w polskiej części Sudetów i nie tylko - położenie i opis