Lista map

  Regionalizacja fizycznogeograficzna - nowy podział z 2018 roku (źródło: Geographia Polonica):

  - Polska (uwaga - ze względu na duży plik z danymi [34 MB] wymagane jest szybkie łącze)

  - Sudety

  W 2018 r. grupa naukowców z uczelni i instytucji naukowych opublikowała w czasopiśmie Geographia Polonica zmodyfikowaną wersję podziału Polski na regiony fizycznogeograficzne. Nowy podział jest modyfikacją podziału J. Kondrackiego i A. Richlinga z 1994 r. Został on dokonany ze szczegółowością 1:50.000, a granice mezoregionów zostały ustalone z wykorzystaniem najnowszych danych i ich analiz w systemach GIS, jak również z uwzględnieniem podziałów regionalnych opracowanych w ostatnich latach w poszczególnych ośrodkach akademickich. Zmodyfikowany podział zachowuje hierarchiczny podział regionów na megaregiony, prowincje, podprowincje, makroregiony i mezoregiony; zachowane zostało też kodowanie regionów. Zwiększeniu uległa liczba mezoregionów do 344 oraz granice mezoregionów. Nie została zmieniona liczebność jednostek wyższego rzędu, choć czasem zmieniono ich nazwy (a także granice wynikające z modyfikacji granic mezoregionów.

  Mapa w linku przedstawia ten podział. Kliknięcie w obszar regionu spowoduje wyświetlenie dodatkowych informacji.

   

  Miejsca, ludzie, wydarzenia, ... z moich sudeckich wędrówek na jednej mapie - sudeckie legendy, wieże i punkty widokowe, obiekty historyczne, ... itd - szczegółowe informacje o danej pozycji: fotografie, filmy, statystyka, wydawnictwa, pogoda, itd..

  lub tematycznie: ciekawostki,   legendy i mity,   najwyższe wzniesienia,   postacie związane z Sudetami,   wieże i punkty widokowe,    sudecka flora,    wirtualne panoramki.